KURUMSAL WORKSHOPLAR

Firmaların sahip olduğu insan kaynağı, firmanın kendi hedeflerine ulaşabilmesini sağlama potansiyelini oluşturur. Mevcut insan kaynağının niteliği ve yeterlilikleri, firmaların başarısıyla doğru orantılıdır. Bu başarıyı sürekli kılmak, insan kaynaklarının motivasyonu, konsantrasyonu ve birlikte çalışabilme becerilerine bağlı. Ezgican Sanat Merkezi, kurumsal workshop çalışmaları, şirket çalışanlarının mevcut motivasyonunu artırmayı, birlikte çalışabilme becerilerini geliştirmeyi ve kurumsal aidiyet duygusunu güçlendirmeyi hedefleyen aktiviteler bütünüdür.

Kurumsal Workshop Hizmetlerimiz

İşletmelerin, firmaların paydaşları ile olan ilişkilerinin güçlü olması önemlidir. Ancak firmaların var olmasını sağlayan insan kaynağının etkili iletişim içinde bulunuyor olması çok daha büyük bir öneme sahip. Bu iletişimi, etkileşimi ve çalışma temposunu yüksek tutabilecek motivasyonu sağlamak için her zaman seminerler, toplantılar yapmak yeterli olmaz. İş yaşamının stresini azaltacak, çalışanların motivasyonunu artıracak kurumsal workshoplar, farklı öğrenme deneyimleri sağlıyor.

Firmaya Özel Projelendirme

Kurumsal aidiyeti geliştirmek, çalışanların motivasyonunu ve performansı arttırmak, problem çözme ve iletişim becerileri geliştirerek verimliliği arttırmak amacıyla hazırlanan atölye çalışmaları, firmaya özel projelendirilir. Firmanın istek ve beklentilerine uygun olarak oluşturulan proje, insan kaynağınızın ihtiyacını önceleyen senaryo ile uygulamaya konuyor. Bu senaryolar, kimi zaman motivasyonu artırmak amacıyla oluşturulan aktivitelerle küçük ya da büyük katılımcı gruplarıyla gerçekleştirilebileceği gibi kimi zaman etkili iletişim becerileri kazanma stratejileri üzerine kurgulanmış olabilir. Hazırlanan aktivitelerin amacı tamamen şirketlerin insan kaynağının ihtiyacına göre belirlenmektedir.

Ritim Kurumsal Workshop

Müziğin ve ritmin birleştirici etkisini, firma çalışanlarınızın motivasyonu ve etkili iletişim becerileri kazanmalarına yardımcı bir projeye dönüştüğü ritim kurumsal workshoplar, insan kaynağınızın kendini farklı bir biçimde ifade edebilmesinin yolunu açar. Çalışanların ve yöneticilerin, birlikte çalışma becerilerini geliştirdikleri, motivasyonlarını artırdıkları eğlence ile iç içe olduğu interaktif bir proje sunuyoruz.

Buz Kırıcı etkinlikleri ile çalışanlar arasında iletişim ve güven duygusu gelişirken, basit beden perküsyonlarından enstrüman çalma becerilerine kadar farklı aktivitelerle çalışanlarınızın kendilerini çok daha rahat ve farklı bir biçimde ifade edebilmelerini sağlayabilirsiniz. Oluşan pozitif enerji, işletmenin çalışma motivasyonunu artıracak, çalışanların sosyal gelişimlerine olumlu katkılar sağlayacaktır.

Şirket Orkestrası

Çalışanların motivasyonunun, firmanın hedeflerine ulaşmadaki etkisi her geçen gün önem kazanan bir konudur. İnsan kaynağınızın motivasyonlarını artırmak, iş streslerini azaltmak, aralarındaki iletişimi güçlendirmek ve aidiyet hissi oluşturmak amacıyla düzenlenen kültür ve sanat aktiviteleri bu anlamda önemini her geçen gün artırıyor.

Ezgican Sanat Merkezi, sanatçılarının grup liderlikleri eşliğinde ister şirketinizde ister sanat merkezimiz bünyesinde oluşturulan atölyeler, küçük gruplar ya da çok daha büyük grupların katılımıyla oluşturulan orkestralara dönüşüyor.

Müziğin birleştirici gücü, firmanız çalışanları arasında müziğe ilgi duyan, bir enstrüman çalan ya da çalmayı hayal eden herkese kapılarını aralıyor. Grubun mevcut potansiyeli ve ortak beğenileri doğrultusunda seçilen müzik türüne uygun olarak hazırlanan orkestra, firmanızın kurumsal kimliğine ve çalışanlarınızın motivasyonlarına olumlu katkılar sağlar.

Şirket Korosu

Tüm çalışanlarınızın bir ekip ruhuyla birbirine bağlandığı, eğlence ve iç motivasyonun sağlandığı aktivitelerimizden biri de şirket koroları.

Firmanız personelinden oluşan şirket koronuzu kuruyor, çok kısa bir sürede çalışanların ilgi ve istekleri doğrultusunda ortak bir müzik türünde eşsiz bir repertuar hazırlıyor, performanslarını sergileyebilecekleri harika bir sahneyi onlara sunuyoruz.

Şirket koronuz firmanızın tüm özel günlerinde, iç motivasyonu sağlamaya yönelik olarak yapacağınız toplantı ve seminerlerinizde, sosyal sorumluluk projelerinizde kurumsal kimliğinizi yansıtmanızı sağlamanın güzel bir yoludur. Çalışanların aidiyet duygularını, etkili iletişim becerilerini artırırken onların eğlence ile iç içe bir aktivitenin parçası olmalarını sağlayacaktır.

BİLGİ TALEP FORMU