KURUMSAL RİTİM WORKSHOPLARI

İş yaşamı, yüksek motivasyon, stresle baş edebilme ve firmaların beklediği sinerjinin tüm çalışanlar tarafından sergilenebilmesini gerektiriyor. Şirket için iletişimi, çalışanların motivasyonunu artıracak aktiviteler sunan Ritim Kurumsal Workshoplar, kurumsal beklentilerin farklı yöntemlerle karşılanmasında oldukça etkili.

Ezgican Sanat Merkezi, firmaların yönetici ve çalışanlarına yönelik, ritmin, birlikte çalışmanın, motivasyonunun eğlenceyle iç içe olduğu interaktif bir proje sunuyor. Ritim kurumsal workshop çalışmaları, ihtiyaca yönelik olarak oluşturulan senaryolarla yüksek katılımın sağlandığı organizasyonlarınıza entegre ve özel olarak geliştirilen aktivitelerle sağlanıyor.

Çalışanlarınızın Motivasyona mı İhtiyacı Var?

Yüksek motivasyon ve konsantrasyona ihtiyaç duyanlar için bunu eğlenceli bir şekilde giderebileceğiniz en iyi çözüm ritim workshoplardır. Etkileşimli olarak gerçekleştirilen atölye çalışmaları, küçük gruplarla yapılabildiği gibi, katılımcı sayınızın çok yüksek olduğu, bayi ve paydaşlarınızla olan toplantılarınızdan hemen önce, toplantı sırasında ve sonrasında gerçekleştirilebiliyor.

Buz Kırıcı Aktiviteleri

Firmanızın çalışanları arasındaki iletişim ve koordinasyonun gelişmesinde insan kaynakları ile hazırlanan şirket içi atölye çalışmaları, takım olmayı ve tüm birimler için iletişimin güçlenmesine katkı sağlıyor. Şirket içi motivasyonu artıran, çalışanların etkili iletişim içinde olabilmeleri için buz kırıcı aktivitelerine yer verilen workshoplar, birimler arasındaki iletişimi güçlendirirken iş verimliliğinin yükselmesini sağlıyor.

Ritim Kurumsal Workshop Çalışmaları Neler?

Aktiviteler ihtiyaca yönelik olarak motivasyon, performans ya da serbest atölye çalışmalarından oluşuyor. Yapılacak olan etkinlikler için hazırlanan senaryo, firmanın bu beklentileri doğrultusunda özel olarak hazırlanmakta. Hazırlanan senaryo, tüm katılımcıların interaktif olarak dahil olduğu bir orkestraya dönüştürülüyor.

Çalışmalar, basit beden perküsyonu olarak adlandırılan alkış ritimleri ile başlar. Bu aktivite bir anlamda bir ısınma çalışmasıdır. Isınma çalışmalarını grup içinden gönüllülerin seçilmesi takip eder. Seçilen gönüllüler, perküsyon sanatçımızın seçtiği enstrümanı çalmakla görevlidir. Diğer katılımcıların aktiviteye eşlik edebilmeleri için marakas ve tef dağıtılarak tüm grubun birlikte ritim tutması sağlanır. Perküsyon sanatçımızın solo gösterileri ile renklenen ritimler, birlikte çalma ve bir grubun doğal üyesi olarak kendini ifade etme fırsatı sunar.

Aktiviteler Ne Kadar Sürüyor?

Yapılacak olan ritim workshop çalışmaları, beklentiler için hazırlanan senaryonun çeşidine uygun olarak belirlenen sürelerde gerçekleştirilir. Bu süre 10 dakikadan başlayarak 2,5 saat aralığında değişebilir.

İnsan Kaynaklarına Neler Sağlıyor?

Pek çok firma, çalışanlarının motivasyonunu artırmak için çoğunlukla seminerler ya da eğitmenler eşliğinde firma içi eğitimler düzenler. Ancak bilinen anlamıyla gerçekleştirilen bu eğitimlerin, çalışanların motivasyonu üzerinde beklenen etkiyi bırakması oldukça zor. Motivasyonun ve yüksek konsantrasyonun önündeki en büyük engel olan stresi, zihinsel yorgunluğu aşamadığınız sürece performans artışı beklemek doğru bir anlayış değildir.

Ritim Kurumsal Workshoplar, istenen, beklenen performansın, motivasyonun gerçekleşmesinin önündeki tüm engelleri aşarak, çalışanların zihnen ve bedenen rahatlamalarını, eğlenmelerini ve stresi geride bırakarak, farklı bir öğrenme deneyimi yaşamalarını hedefliyor. Böylece, tüm çalışanların ve paydaşların motive olmasını, birlikte çalışabilme becerileri kazanmalarında uygulamalı bir öğrenme deneyimi sunuyor.

Herkesin Kendini İfade Edebilmesini Sağlar

Tüm çalışanların kendilerini farklı bir biçimde ifade edebilmesinin yolunu açan aktiviteler, firma iletişiminin artmasında büyük katkı sağlar.

Sosyal Gelişime Fayda Sağlar

Çalışanlarınızın birbirleriyle kaynaşması, sosyalleşmesi kolaylaşır. Farklı yönlerini, duygularını ritimle ifade eden bireylerin sosyal yönlerini ortaya çıkararak firma içi etkileşimi canlı tutar.

Pozitif Enerji Sağlıyor

İş yaşamında, konsantrasyonun ve motivasyonunun önündeki en büyük engel olan stresi, gerginliği ve negatif enerjiyi yok eder. Bu sayede katılımcıların pozitif enerji kazanmalarına, stresi geride bırakmalarına yardımcı olur.

Dinleyen Değil Üreten Olursunuz

Tüm katılımcılar, aktivitelerin birer dinleyeni değil, oluşturulan ritmin birer üreticisi olarak kendilerini ifade etme fırsatı bulurlar. Bu çalışma, çalışanların kendilerini firmanın bir parçası olduğunu farklı bir yöntemle öğrenmelerini ve onların firmanın önemli bir bireyi olduklarını, aidiyet duygularını geliştirir.

BİLGİ TALEP FORMU