ŞİRKET ORKESTRASI WORKSHOPLARI

Şirketlerin başarısı, çalışanların birbirleri ile olan uyumlu çalışmaları ve motivasyonları ile doğru orantılıdır. Bunları kazandırmak için şirket çalışanlarınıza saatler süren seminerler düzenlemek, motivasyon toplantıları yapmak çoğu zaman etkisiz kalabiliyor. Ezgican Sanat Merkezi müzisyenlerinin grup liderliğinde, şirketiniz çalışanlarından oluşturulan şirket orkestrası, insan kaynağınızın takım çalışması ruhuyla birbirine bağlandığı aynı zamanda eğlenerek iç motivasyonu gerçekleştirebilecekleri sanat etkinliklerine dönüşür.

Müzisyen grup liderlerimiz tarafından şirketiniz çalışanlarının takım çalışması ile oluşturulan şirket orkestrası, insan kaynağınızın motivasyonunu artırırken, birlikte çalışma becerilerinin geliştirilmesini hedefler.

Oluşturulan orkestranın sergileyeceği performanslar için sanat merkezimiz, orkestra enstrümanları, ses ve ışık sistemleri desteği ile şirketiniz için unutulmaz bir müzik şöleni vaat ediyor. Orkestranın kurulması çalışmalarının yürütüldüğü workshoplarımız, şirketiniz bünyesinde mesai saatleri dışında yürütülebildiği gibi, sanat merkezimiz bünyesinde de yapılabilir.

Şirket Orkestrası Workshop Hizmetleri

Orkestra oluşturulması için hazırlık çalışmaları, firma personelinizin sahip olduğu müzik ve enstrüman becerilerinin tespit edilmesiyle başlar. Katılımcıların ilgi duydukları ve tercih ettikleri enstrümanların seçilmesi, seçilen enstrümanlara uygun olarak hazırlanan repertuar çalışmaları ile devam eden aktiviteler, herkesin eğlenerek yeni beceriler kazandığı, etkileyici sunumlara dönüşür. Bu amaçla yapılan tanışma toplantısının ardından yürütülen workshop çalışmalarımız;

Teknik Bilgilerin Aktarılması: Enstrüman becerileri için bireysel ve grup çalışmaları yürütülerek, doğru müziğin doğru şekilde icra edilebilmesinde gereken teknik bilgiler müzisyenlerimiz tarafından aktarılır. Birlikte çalabilme, grubun bir parçası olarak birlikte hareket edebilme becerilerinin kazandırıldığı aktiviteler, sahne performansını artıracak deneyim paylaşımları ile devam eder.

Bireysel Çalışmalar: Tüm çalışanların bireysel olarak enstrüman çalma becerilerinin geliştirilmesi amacıyla, müzisyenlerimizin liderliğinde bire bir çalışmalar yapılır. Buradaki amaç müziğin en iyi şekilde oluşturulabilmesi için katılımcıların kendi performanslarını yakından tanımaları ve geliştirmeleridir.

Grup Çalışmaları: Sergilenecek olan performans, enstrümanların birlikte ve uyum içinde çalınabilmesini gerektirdiği için, orkestra şefinin rehberliğinde grup çalışmaları ve birlikte çalabilme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenir. Sahnede duruş, sazların sahnedeki yerleri ve sahne heyecanının önüne geçmek için bir dizi etkinlik sizleri bekliyor olacak.

Provalar: En iyi performansa erişebilmek için tüm katılımcılarla birlikte yapılacak provalar, iletişim becerilerini, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesi ve uygulanmasında eşsiz bir deneyim sunar. Bu deneyimleri iş yaşamına uygulayan çalışanların iş başarımları artar.

Sahne Performansı: Tüm hazırlıkların en eğlenceli meyvesi olan şirket orkestrasının konseri, çalışanların birlikte uyum içinde sahnede olması, performans deneyimini yaşaması ve paylaşması iş dünyasında başarılı bir takım olmanın yolunu açar.

Şirket Orkestrası Firmanıza Neler Kazandırır?

İnsan kaynağınızın ihtiyaç duyduğu etkili iletişim becerileri kazanmalarında, takım ruhu ile hareket edebilmelerinde eşsiz bir deneyim kazanmalarını sağlayan orkestra çalışmaları şirketiniz ve çalışanları için etkili öğrenme ortamları sunuyor.

Workshop çalışmaları:

İletişim Becerilerini Artırır
Çalışanların kendilerini ifade edebilmelerinin tek yolu, konuşmak ya da yazışmalar yapmak değildir. Müziğin evrensel dili ile kendilerini ifade eden çalışanlar, etkili iletişim becerileri kazanırlar.
Motivasyon Sağlar
Çalışanlarınızdan beklediğiniz performansı sürekli olarak sergileyebilmeleri onların motivasyonları ile doğru orantılıdır. Orkestra çalışmaları, motivasyon sağlar, performansı artırır.
Takım Çalışmasının Gücü
İnsan kaynağınız, ekip ruhunun gücünü kendileri deneyimleyerek öğrendikleri için, kendi yaşamları ve iş yaşamlarına taşıyabilecekleri birlikte çalışma becerileri kazanırlar.
Yaratıcı Düşünme ve Problem Çözme
Önemli bir grubun üyesi olmak, aidiyet duygularını güçlendirirken, birlikte sahnelenmesi gereken etkinliklerde olası sorunlar için problem çözme becerileri geliştirirler. Kendilerinden ya da takım arkadaşlarından kaynaklanan sorunlara farklı bakış açıları geliştirerek yaratıcı düşünmeyi ve sorunlara birlikte çözüm geliştirebilmeyi öğrenirler.

BİLGİ TALEP FORMU