Antalya’nın en iyi sanat merkezinde, birebir uzman eğitmenler eşliğinde, özel ilgi ile Ritim & Perküsyon dersi almak ister misiniz?

Ünlü sanatçılara eşlik eden konservatuar mezunu müzisyenler, opera sanatçıları ve alaylı kadromuz eşliğinde Ritim & Perküsyon Dersleri verilmektedir.

Çalışmalarımız 45 dk ile 1 saat arasında sürmektedir. Haftada 1 günden başlayan kurs seçenekleri mevcuttur.

AVANTAJLARIMIZ

1- Enstrümanı olmayan kursiyerlerimiz mağazamızdan diledikleri enstrümanı derslerde ücretsiz kullanabilir.
2- Yeni başlayanlar için ilk 3 ayda temel seviye parça çalma garantisi veriyoruz.
3- Müzik stüdyomuzu kayıt ve prova için kullanabilirsiniz.
4- Konforlu sıcak bir ortamda kurslar düzenlenmektedir.
5- Ses yalıtımlı sınıflarımızda dilediğiniz şekilde yüksek sesle prova yapılabilir.
6- Tüm odalarda kablosuz internet mevcuttur.
7- 6 Ay ve üzeri kurs kayıtlarında sürpriz müzik aletleri hediye ediyoruz!

MERAK ETTİKLERİNİZ

Perküsyon Hakkında

Perküsyon, vurularak çalınan, ses çıkaran çalgılar topluluğunun genel adını oluşturur. Dünyanın insan sesi kadar eski müzik aletlerini oluşturan perküsyon, ritim amaçlı kullanılan çalgılardır. Müziğe ayrı bir tat ve heyecan katıyor olması nedeniyle tüm kültürlerde yerel örneklerinin sıkça görüldüğü vurmalı çalgılar ailesidir.

Latinceden dilimize geçen perküsyon, vurarak ses çıkarmak anlamına gelir. Pek çoğumuz, perküsyonun tek bir enstrüman olduğunu sanır. Ancak perküsyon, vurmalı çalgılar topluluğunun genel adıdır. İnsanları etkileyebilen, güzel ses çıkarabilen her şey bir bakıma perküsyon aleti olabilir. Buna çakıl taşlarını, tahta ve demirden yapılmış cisimleri ya da inşaatlarda kullanılan boruları da dahil edebilmek mümkün. Günümüz müziği içinde de önemli bir ritim aracı olan perküsyon, bir müzik aleti topluluğu olsa da, flamenkoya özgü ayakları yere vurarak yapılan ritim çalışmalarını da perküsyon kategorisi içinde değerlendirebiliriz.

Vurmalı çalgılar konserlerinde ve perküsyon çalmayı öğrenmek isteyenler için belli başlı, perküsyonda ritmi belirleyen enstrümanlar bulunmaktadır. Bu enstrümanlar aynı zamanda çalış teknikleri ile de perküsyon olarak kullanılabilecek tüm vurmalı çalgılar için bir yol haritası çizilmesine katkı sağlar.

Perküsyon Enstrümanları Nelerdir?

Perküsyon, belirli bir vurmalı çalgı değildir. Ritim tutulabilen hemen tüm vurmalı çalgıları, perküsyon kategorisi içinde değerlendirebiliriz. Ancak perkisyon çalmak ve bu alanda kendini geliştirmek isteyenlerin işini kolaylaştıracak belirli çalgılar bulunmaktadır. Bu vurmalı çalgıların en ilginç örnekleri Afrika kökenli olanlarıdır. Afrika kültürü içinde vurmalı çalgıların farklı bir yeri ve oluşturulan seslerin tüm kültürlerde yankı uyandırması bunda belirleyici olmuştur.

Tumba / Conga

Tumba ya da Conga adıyla bilinen, Latin Amerika’nın bilinen eski perküsyonları arasında gösterilen çalgı, aslında Afrika’ya özgü bir enstrümandır. Afrika’da dini törenlerin ve ayinlerin enstrümanı olan Tumba, köle ticareti aracılığıyla Amerika’ya kadar ulaşmıştır. Silindir biçimindeki içi boş ahşap kasnağın üzerine gerilen hayvan derisine vurularak ses üretilen tumba, çeşitli tonların elde edilmesini sağlar.

Djembe/Cembe

Afrika yerel vurmalı çalgılarından biri olan Djembe, ulusal bir enstrüman olmasına karşın, günümüzde pek çok kültürde kullanılan ve buna bağlı olarak farklı boyut ve şekillerdeki formlarıyla karşımıza çıkar. Ağaçtan oyulmuş bir gövdesi ve gövdeye gerdirilen çoğunlukla keçi derisinden imal edilen davul başlığına sahiptir. Djembe, kelime anlamı olarak ‘herkesin barış içinde bir araya getirilmesi’ demektir. Farklı tonların elde edilebildiği bu enstrüman, bacakların arasına alınarak, oturarak çalınabilen bir enstrümandır. Şekli itibariyle kültürümüzde önemli bir yeri olan darbukaya benzer.

Bongo

Kökeni Latin Amerika olan vurmalı çalgı Bongo, oldukça eski bir enstrümandır. İspanyolların özellikle dini törenlerde kullandıkları müzik aleti, zamanla gelişmiş ve çoğu kültürde kullanılmaya başlanmıştır. Bir çift bongo, karakteristik özellikleri olan bir enstrümandır. Dizler arasına alınarak çalınan ve şekil itibariyle darbukayı andıran bu enstrümanda bas sesler daha derin ancak tiz sesler çok daha etkileyicidir. Birlikte çalındığı için farklı tonların elde edilebilmesini kolaylaştırır. Bu yönüyle pek çok müzik türünde kullanılabilir bir enstrümandır.

Cajon / Kahon

Pek çok orkestrada ya da sahne performansında görebileceğiniz kutu biçimindeki vurmalı çalgıdır. Adını şeklinden alan cajon, İspanyolca’da kutu anlamına gelir. Büyükçe bir kutuyu andıran enstrüman üstüne oturularak çalınır. Orta kısımlarından daha pes sesler elde edilirken, müzik aletinin kenar kısımları tiz seslerin elde edilmesini sağlar. Elle çalınan bu enstrümanın hem görüntüsü hem de çalabilmek için üzerine oturulması, estetik ve ilgi çekici bir enstrüman olmasını sağlar.

Perküsyon, vurmalı çalgılar topluluğu olması nedeniyle, yalnızca belirli enstrümanlardan oluşmaz. Çevredeki hemen her türlü obje, nesne, cisim ya da maddeler kullanılarak oluşturulan enstrümanlar, perküsyon sınıfına dahil edilebilir. Tek bir müzik aleti olmadığı için çok daha geniş bir enstrüman çeşitliliğine sahiptir. Bu özelliği ile erken müzik ve ritim becerilerinin geliştirilmesinde büyük role sahiptir. Çocukların kolayca ve eğlenerek öğrenebilecekleri topluluk üyeleri, hemen her yaştan ve vurmalı çalgılara ilgi duyan herkesin çalabileceği müzik aletlerini oluşturur. ESM bünyesinde oluşturulan atölye çalışmalarında belirli enstrümanlarla yapılan perküsyon etkinlikleri, vurmalı çalgılar alanında kendinize bir yol çizebilmeniz için belirlenmiş programlar eşliğinde yürütülüyor. Bu sayede kendinizi kanalize edebileceğiniz, sizin imzanızı taşıyacak, size ritmin keyfini yaşatacak enstrümanlar için hareket alanı sağlanıyor.

Perküsyon Çalmanın Faydaları Nelerdir?

Müziğin ritmi, en az ezgi enstrümanlarının uyandırdığı etkiye sahiptir. Perküsyon, farklı tonlarda, farklı kültürlerde ritim tutan müzik aletlerinin ortak adı olması nedeniyle, kültürlerin birbirine yaklaşmasında ve onların evrensel bir boyut kazanmasında büyük bir rol üstlenmiştir.

Ritmin yanı sıra, motivasyonu artırmada ve birlikte çalışma becerilerinin kazandırılması amacıyla yapılan aktivitelerin de değişmez objeleri olan vurmalı çalgılar, farklı kültürlerle tanışmayı ve ufukları genişletmeyi sağlar. Erken yaşlarda perküsyon çalma becerileri kazandıran sanat merkezimizde, perküsyon sanatçılarının düzenlediği atölye çalışmaları, workshoplar sizlere müziğin ritminin çok daha ötesindeki aktivitelerde yer almanızın yolunu açıyor. Bir enstrüman çalmayı öğrenmenin verdiği hazzı yaşarken, grup çalışmaları etkinlikleri ile, farklı enstrümanlarla birlikte ritim tutabilmeniz ve kendinizi bu alanda geliştirebilmeniz mümkün.

Perküsyon Çalmak İçin Yetenek mi Gerekli?

Yalnızca vurmalı çalgılarda değil, tüm enstrümanlar için çalmayı öğrenmede yeteneğin rolü %4’ü geçmez. Asıl önemli olan düzenli ve azimle yapılacak çalışmalardır. Düzenli ve sürekliliği olan pratik çalışmaları, enstrümanların çalınabilmesinde büyük önem taşır. Müzik ritim becerisine sahip olanlar için perküsyon aletlerinin kullanımını öğrenmek çok daha kolaydır. Ancak ritim becerisinin öğrenilebilen ve geliştirilebilen bir beceri olduğunu unutmamak gerek.

Ritim Hakkında

Ritim Workshoplar, iş yaşamının ve günlük hayatın stresini geride bırakabilmenizi sağlayan ritim duygusunu anlamayı, tanımayı ve özel perküsyon enstrümanları kullanarak kontrol edebilmenize olanak tanıyan aktivitelerden oluşur. Ezgican Sanat Merkezi bünyesinde, haftalık, aylık ya da dönemlik olarak devam edebileceğiniz ritim workshopları müzikal gelişimin yanı sıra konsantrasyon becerileri kazanabilmenizin yolunu açıyor.

Henüz dünyaya gelmeden önce başlayan ve yaşam boyu devam eden en önemli olgulardan biri de bedenimizin sahip olduğu ritimdir. Her ne kadar farkında olmasak bile, dünyaya gelmeden önce anne karnında başlayan bir kalp ritmimiz ve yaşamımız boyunca devam ettirdiğimiz tüm hareketlerimiz aslında büyük bir ritmi oluşturur. Yaşam ritmini…

Ritim Dersi Nedir?

Ritim Workshop çalışmaları, var olan ritim duygumuzun bilincine varmayı, bu ritmi anlamayı kolaylaştıracak perküsyon enstrümanları ile nasıl kontrol altına alabileceğimiz üzerinde yoğunlaşan aktiviteler bütünüdür. Katılımcılar, öncelikle iletişim, koordinasyon, ekip çalışması, fiziksel kontrol ve konsantrasyon becerilerini artırmalarında mevcut ritimlerini nasıl kullanmaları gerektiği konusunda büyük bir deneyime kavuşurlar. Bu becerileri dinleyerek, not alarak ya da izleyerek değil, eğlenerek, uygulayarak ve deneyerek edinebilmeniz için ritim atölyesi çalışmaları yediden yetmişe hemen herkese hitap eden, hemen herkesi eğlendiren ve yeni beceriler kazandıran etkinlikleri karşılar.

Ritim Ders Çalışmaları Neler?

Ritim Workshopları, farklı meslek gruplarından müzik severlere, farklı kültürlerin vurmalı enstrümanları eşliğinde ritim kalıplarını bilinenin dışında sunulması ve kullandırılması esasına dayanır. Bir araya gelen katılımcılar için hedef, performans deneyimi yaşamaları, bir arada ve birlikte dayanışma içinde kendilerini dışa vurmalarıdır. Bu amaç doğrultusunda yapılacak etkinlikler öncelikle ısınma çalışmaları ile başlar. Isınma çalışmaları basit alkış ritimlerinden oluşur. Beden perküsyonu olarak da adlandırılan ısınma çalışmaları, vücudun ritim tutmada bir enstrüman olarak kullanılmasıdır. Diğer bir deyişle çalanın da çalınanın da aynı kişi olması beden perküsyonunun sıra dışı özelliğidir.  Isınma çalışmalarının ardından katılımcı grubu arasından seçilen gönüllüler sahnedeki yerlerini aldıklarında onlara yine seçilen perküsyon enstrümanları verilir. Gönüllüler dışındakilere de ritme uyum sağlamaları ve ritim tutmaları için marakas ve tef verilir. Katılımcıların enstrümanlarla aktiviteye katılmaları sağlanarak tüm herkesin aktif olarak görev aldığı büyük bir ritim orkestrası oluşturulur. Bu çalışma ile performansların sergilenebileceği bir konser olanağı sağlar. Ekip çalışması ve bir grubun doğal üyesi olmanın yanı sıra, bol eğlence ve ritimle tüm stresin, gerginliklerin atılması sağlanır.

Ritim Derslerine Kimler Katılabilir?

Aktiviteler, küçük gruplarla yapılabildiği gibi yüzlerce kişilik bir orkestraya dönüşecek katılımcı sayısına da ulaşabilir. Ritim atölye çalışmalarına katılım için bir yaş sınırlaması yoktur. Ancak oluşturulacak olan grubun ortalama yaş aralığında olması gerekebilir. Çocuklar farklı gruplar, yetişkinler için düzenlenecek aktiviteler için farklı gruplar oluşturulur. Ritim insanlığın tüm hareketlerinden izler taşır, bu nedenle dili ve kültürü ne olursa olsun isteyen herkes bu çalışmalara katılabilir. Ritim evrensel bir iletişim sağlar.

Ritim Dersleri Neler Kazandırıyor?

Ritmi Üreten Olursunuz
Öncelikle ritim tutarak müzik üretmenin verdiği eğlence, müziği dinlemekten kat be kat fazladır. Müziği dinleyen değil, üreten ve üretirken eğlenen tarafta olmanızı sağlar.
Kendinizi Farklı bir Yöntemle İfade Edersiniz
Herkesin kendini ifade edebileceği bir topluluğun üyesi olunmasını sağlar. Yeni başlayanlardan deneyim sahibi katılımcılara, herhangi bir enstrüman çalmayan meraklılardan annelere, çocuklara ve yaşlılara kadar herkesin ritimle kendilerini ifade edebilmelerinin yolunu açar.
Sosyalleşmeye Katkı Sağlar
İletişim ve motivasyonu güçlendiren atölye çalışmaları, arkadaşlık ilişkilerini takım çalışmasını farklı yöntemler kullanarak geliştirir.
Duygularınızı Açığa Çıkarın
Duygularınızı açığa çıkarmanın bir başka yolu da ritimdir. Kimileri duygularını şiirle, resimle ya da müzikle ifade eder, ritim workshopları kendinizi ve en önemlisi duygularınızı ritimle ifade edebilmenizi sağlar.
Stresten Kurtulmanıza Yardımcıdır
İş yaşamının ya da günlük hayatın tüm sıkıntılarını ve streslerini geride bırakabilmeniz ritim aktiviteleri ile kolayca gerçekleşir. Ritim çalışmaları dinginlik sağlarken, motivasyonu ve hayat enerjinizi de artıracaktır.
Bir Grubun Parçası Olmanızı Sağlar
Kendinizden bir şeyler kattığınız ortak bir kazanımın parçası olursunuz. Bu da eş güdüm, motivasyon, konsantrasyon, birlikte çalışabilme konusunda benzersiz bir deneyim kazandırır. Bu beceriler, grup çalışmaları dışında günlük yaşantınızda da sizlere olumlu katkılar sağlayacaktır.

MÜŞTERİ YORUMLARI

Conga öğrenmek için kursa yazıldım, bongo ve tumba da öğrendim. Perküsyon hocası müthiş bilgili. Sanatçılarla çalışıyor ve tüm ritimleri öğretiyor.

Kaan Uysal

Afrika kökenli tüm çalgıları bu sanat merkezinde deneme şansım oldu. Özel ders ile 1 ayda bir çok perküsyonu çalmayı öğrendim. Hoca çok bilgili ve öğretmeyi biliyor.

Egemen Ozan

Bongo öğrenme hayalim vardı. Eğitmen sayesinde ritim ve perküsyon bilgimi de arttırarak çalmayı öğrendim. Birebir ders çok faydalı öneririm.

Rabia Başar

BİLGİ TALEP FORMU

DİĞER KURSLARIMIZ