AKORDEON WORKSHOPLARI

Tuşlu çalgılar ailesinin körüklü çalgısı akordeon, farklı ses rengi ile ilgi çeken bir enstrümandır. Körüğün oluşturduğu hava akımının titreştirdiği metal diller aracılığıyla oluşan ses, klavyesi aracılığıyla melodilerin oluşmasını sağlar. Akordeon, neşenin, hüznün ve bir anlamda hayatın tüm renklerini yansıtan enstrüman olması nedeniyle hem dinlemesi hem de çalması insana zevk verir.

Akordeon Nedir?

Kelime anlamı olarak havayla çalışan, rüzgarla çalışan anlamlarına gelen akordeon, çalışabilmesi için gerekli olan hava akımını körüğü ile sağlayar. Sağ tarafı tuşeli – klavyeli ve sol tarafında bas düğmeleri bulunur. Bu tuşlar, ses rengini değiştirmede kullanılır. Akordeon tuşlu çalgılar sınıfındaki polifonik yani çok sesli bir enstrümandır. Bu nedenle tek başına bir orkestra olarak görülebilir. Kafkas ve Balkan halklarının ulusal çalgısı olan akordeon, 1800’lü yılların ilk yarısında armonika temel alınarak geliştirilmiştir. Daha sonra 1870’lere gelindiğinde Paris’te bu enstrüman asıl şeklini ve adını almıştır.

Akordeon Hangi Tür Müziklerin Enstrümanıdır?

Akordeon, geniş dünya coğrafyası müziği içinde klasik müzikten folk müziğe, caz’dan Arap müziğine kadar tüm dünya müzikleri arasında kendine yer bulan bir müzik aletidir. Ülkemizde tango müziğinde daha çok çalınır. Tangonun vazgeçilmez enstrümanı olan akordeon, tek başına çalınabileceği gibi aynı zamanda akompanya, bir eşlik sazıdır. Melodilerindeki kıvraklık tüm dünya müziklerinde kullanılabilmesine olanak sağlar.

Akordeon Çalınması Zor Bir Enstrüman mıdır?

Tüm müzik aletlerinde olduğu gibi akordeon da çalınmasında bir takım zorluklar bulunur. Omuza asılarak çalınan bir enstrüman olması, onun kolay taşınabilmesini sağlasa da hava akımıyla çalışan enstrümanın körüğünün kullanımı zor olan bölümüdür diyebiliriz. Akordeon çalmanın zorluğu, sesin ortaya çıkması için körüğün kullanımının zor olmasından kaynaklanır. Notaların çalınması, diğer tuşlu çalgılarla aynıdır. Akordeon çalanların üzerinde durdukları, yoğunlaştıkları asıl konu körüğün kullanımıdır.

Akordeon Çalmayı Nasıl Öğrenebilirim?

Enstrüman çalmayı öğrenmek isteyenlerin hevesleri müzik aletini çalmayı öğrenmeleri için ilk şarttır. Sonrasında, akordeon çalabilmek için müziğin teorisine yanı nota becerisine ihtiyaç duyulur. Aksi taktirde edinebileceğimiz akordeon aletiyle, kulak aşinalığıyla sağ elimizi kullanarak tuşlar yardımıyla belirli parçaları çıkarabiliriz. Ancak sol elimizle kullanmamız gereken bas düğmelerinin kullanımını öğrenebilmek için mutlaka bir uzmandan destek alınmalıdır. Bu anlamda, Ezgican Sanat Merkezi bünyesinde görev alan akordeon sanatçıları, akordeon çalmayı öğrenmek isteyenler için enstrümanın tüm özellikleri ile polifonik özellikleri ile çalınabilmesi için atölye çalışmalarında çeşitli etkinliklerle beceri paylaşımında bulunuyorlar. Müziği, deneyimli sanatçıların bireysel ve grup çalışmalarıyla yeteneklerini paylaştıkları ortamlar sağlayan sanat merkezimiz, nota bilgisi aktivitelerine ve enstrümanı çalabilmenizi sağlayacak pratik egzersizlere ev sahipliği yapıyor.

Akordeon Çalmayı Ne Kadar Sürede Öğrenebilirim?

Bu süre sizin mevcut müzik art alanınızla doğrudan ilgilidir. Çünkü enstrümanı çalmayı öğrenmek için yapılması gereken ilk iş, müziğin matematiği olarak adlandırdığımız nota bilgisine sahip olunmasıdır. Nota becerisine sahip birinin süre olarak avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Ancak nota bilginiz olmadan da akordeon çalmayı hem nota bilgisi edinerek hem de bu eşsiz çalgıyı tanıyarak birlikte öğrenebilirsiniz. Nota becerinizin bulunmaması, sizin için bir dezavantaj değildir. Her iki beceri de birlikte öğrenilebilir.

Nota becerisinin edinilmesinin ardından akordeonu doğru tutabilmek ve körüğü hareket ettirebilmek için doğru duruş ve doğru tutuş çalışmalarının yapılması gerekir. Boyna asarak ve vücuda yaslanarak çalınan bu enstrüman, ayakta ya da oturarak çalınabilir. Vücutla bütünleşen akordeon, çalanlar için oldukça eğlenceli bir çalgıdır.

Bu süreci notaların akordeona aktarılması için yapılacak uygulamalar takip eder. Sanat merkezimizdeki workshoplar, bireysel olarak enstrümanı çalarken bilmeniz gereken inceliklerin ve notaları kullanarak enstrümandan doğru sesler elde edebilmeniz için mümkün olan en iyi müzik ortamlarına dönüşüyor. Notaların hayat bulması başlangıçta temel ve daha basit parçaların çalınması için yapılacak pratiklerle devam eder. Tüm bu süreç, akordeon çalmayı öğrenmeye karar verilmesinin ardından basit parçaların hayat bulmasına kadar yaklaşık olarak 3 ile 6 aylık bir zaman gerektirir. Bu süre, enstrüman beceriniz, müzik kulağına sahip olmanız ve yukarıda değindiğimiz nota bilgisine sahip olup olmamanızla orantılı olarak değişkenlik gösterir. Daha profesyonel anlamda çalabilmeniz için, ileri tekniklerin uygulandığı ve yoğun mesai gerektiren etkinliklerle kendinizi geliştirmeniz gereklidir. Bu süre, enstrümana ayıracağınız zamana bağlı olarak değişecektir.

BİLGİ TALEP FORMU