BENDİR WORKSHOPLARI

Bendir, Klasik Türk Musikisinde, Türk Tasavvuf Musikisinde ve Mevlevi Musikisi içinde kullanılan vurmalı bir ritim çalgısıdır. Def ya da daire adıyla da bilinen bendir, özellikle Fas ve Cezayir’e özgü biçiminin kullanıldığı enstrümandır.

Bendir Nasıl Bir Çalgıdır?

Genellikle 40cm ile 55cm çapa sahip daire şeklindeki kasnağa derinin gerilmesi ile yapılan bendiri diğer muadili vurmalı çalgılardan ayıran en büyük özelliği kasnağın içine gerilen kirişidir. Kiriş aynı anda iki farklı tınının çıkarılabilmesini sağlar. Türk Musikisi içinde birlikte çalındığı ney ile çok iyi bir uyum sağlar. Türk Musikisi ve tasavvuf musikimiz içinde ritmi temsil eden bendir, ülkemizde son yıllarda kullanımı artan bir enstrümandır.

Bendir 12. yüzyıldan itibaren Ortaçağ Avrupa müziğinde “timbre“ veya “tymbre“ (Fransızca) adıyla yaygın olarak kullanılmış ve oradan da Arapça adı Fransızcadan aktarılmış olması savı ortaya atılmıştır.

Derin bir ritim gücünün yanı sıra, dinleyenleri etkileyen vurmalı çalgı, müziğin gelişimi içinde farklı müzik türlerinde de kullanılmaya başlandı.

Bendir Çalmak İçin Müzik Kulağı Gerekir mi?

İnsanların müzik kulağına sahip olmaları, doğuştan gelen yeteneklerden biridir. Ancak müzik kulağına sahip olmak, müziği ve ritmi doğru dinleyerek geliştirilebilir. Sanat merkezimizde görevli sanatçılarımız eşliğinde katılacağınız müzik kulağı aktiviteleri bu alanda kendinizi kısa sürede geliştirebilirsiniz.

Çalınması Zor Bir Enstrüman mı?

Her enstrüman çalınmasında kendine has zorlukları bulunan aletlerdir. Ancak çalmanın zorluğu ya da kolaylığı, enstrümandan değil, sizlerin enstrüman çalmaya istekli ve hevesli olmanızla doğrudan ilgilidir.

Bir enstrüman çalmayı yeni öğrenenler için azim, kararlılık ve emek ile yaşınız kaç olursa olsun, çalma becerisine kavuşabilirsiniz. Burada önemli olan konu, enstrümanı yakından tanımak ve gerçekten çalabilmek için duyduğunuz hevestir. Heves ve istek olmadan enstrüman çalmayı öğrenmek hem zor hem de sıkıcı bir süreç olacaktır.

Bendir Çalmayı Ne Kadar Sürede Öğrenebilirim?

Bir elin bendiri tuttuğu diğer elin ise ritim seslendirdiği enstrümanı çalmayı öğrenmek için gerekli olan süre, temel nota bilgisi, enstrümanın tanıtılması ve notaların uygulanması için gerekli olan zaman aralığını kapsıyor. Bu sürenin uzunluğu ya da kısalığı mevcut bilgi ve donanımınızla yakından ilgilidir. Bendir çalmayı öğrenmenizi hızlandıracak önemli bir etken de Türk Tasavvuf Müziği ve Türk musikisine olan ilginiz olabilir.

Ritim enstrümanları, sola performanslar yerine farklı sazlarla birlikte çok iyi birer eşlik çalgısı olabilirler. Bu nedenle, bendiri her yönüyle tanıyabileceğiniz, doyasıya pratikler yapabileceğiniz bir ortam hazırlayan Ezgican Sanat Merkezinde kısa sürede bu enstrümanı çalmaya başlayabilirsiniz.

Atölye çalışmaları, workshoplar ve çalışma grupları sayesinde farklı enstrümanlarla birlikte ritim tutabilirsiniz. Yapılan çalışmalar ve uygulanan aktivitelerle kendinizi geliştirebileceğiniz müziksel ortamlar sunan ESM, Antalya’da enstrüman çalmayı öğrenmek isteyenlerle, enstrüman sanatçılarını bir araya getiriyor.

BİLGİ TALEP FORMU