DARBUKA WORKSHOPLARI

Diğer adıyla dümbelek, hayat bulduğu kendi coğrafyamız, Orta Doğu ve Balkanların vurmalı çalgısı, el perküsyonudur. İki sese sahip darbukada ilk ses, ritmin de temelini oluşturan “düm”, ikinci ses ise daha çok süsleme amaçlı kullanılan “tek” tir. Ritme ortadan vurularak başlanır. Sokak sanatının ve özellikle eski müziklerin icrasında kullanılmıştır.

Darbuka Nedir?

Bir tarafı geniş, diğer tarafı dar bir boruyu andıran darbuka, geniş olan tarafına hayvan derisinin kasnağa gerilmesi ve vidalanması ile oluşturulur. Gerdirilen derinin ortası ritme temel olan düm sesini kasnağa yakın olan kısma vurularak elde edilen tek sesi ise doğaçlama amacıyla kullanılır.  Gövdenin imalinde, seramik, pişirilmiş toprak, ahşap, metal gibi malzemeler zaman içinde kullanılmıştır.

Belli ses tonlarına sahip olması nedeniyle diğer enstrümanlarla birlikte kullanılarak eşlik görevi üstlenir.

Darbuka Çalmak Zor mu?

İnsanlar doğuştan getirdikleri ritim becerilerini, henüz çok küçük bir bebek iken bile nesneleri yere vurarak gösterirler. Darbuka, vurmalı çalgılar arasında çalınması en kolay enstrümandır demek yanlış olmaz. Ancak darbukada süsleme, doğaçlama yapmak için ritim becerinizin geliştirilmesi gereklidir. Herkesin çalabileceği bir enstrüman olan darbuka, daha çok sokak müziğinin, hareketli, oynak parçalarında ritmi tutar.

Darbuka Çalmayı Öğrenmek İçin Nota Bilmem Gerekir mi?

Perküsyon enstrümanlarının kullanılmasında nota bilgisi zorunlu değildir. Ancak temel nota bilgisinin müziğin matematiği olduğunu da unutmamak gerekiyor. Müzik matematiktir, matematik ise hayatın kendisiniz. Buradan bakıldığında darbukadan alacağınız zevki, nota bilginizle katlamak mümkün. Sanat merkezimizde sunulan atölye çalışmalarındaki etkinliklere katılarak, nota bilgisine kolayca sahip olabilir, darbuka çalmayı öğrenmek isteyenler için hazırlanmış workshoplarda darbuka çalmayı öğrenirken aynı zamanda nota bilgisine de sahip olabilirsiniz.

Darbuka Nasıl Çalınır?

Darbuka, çoğunlukla oturularak ve dizler arasına alınarak çalınan bir enstrümandır. Ancak bir sokak çalgısı da olması nedeniyle, kimi zaman koltuk altına alınarak ayakta da çalınabilir. Enstrümandan pes sesleri gerilen derinin ortasından, tiz sesleri ise gerilen derinin kasnağa yakın olan bölümlerinden elde edersiniz. Darbuka, yalnız çalındığında değil, farklı enstrümanlarla birlikte ritim ve eşlik icra ederken dinleyenleri ve çalanları eğlendiren sıra dışı bir enstrümandır.

Ritmin Yerel Sesi

Darbuka, bir bateri, zil ya da diğer vurmalı ve ritim tutan çalgılarda olduğu gibi önemli bir eşlikçidir. Doğduğu coğrafyamızda oyun havalarının ritimlerine eşlik etmiş, eğlenceli parçaların oynak havasını teneffüs eden bir enstrümandır.

Darbuka Çalmayı Bir Günde Öğrenebilir miyim?

Enstrümanlar, doğru yöntem ve tekniklerin kullanımı ile istenen ve beklenen sesleri ortaya çıkarabilirler. Bu nedenle, bir günde darbuka çalmayı öğrenmeniz oldukça zor. Belirli bir ritmi çalışarak aynı gün bu ritmi yakalayabilirsiniz. Ancak enstrümanlar notalar eşliğinde gerçek anlamını bulabildikleri düşünüldüğünde bir gün içinde olmasa bile, düzenli olarak çalışılacak birkaç gün içinde darbukadan basit parçaların icrasını yapabildiğinizi göreceksiniz.

Darbuka Ne Tür Müziklerde Kullanılıyor?

Darbuka, ülkemizde Türk Halk Müziği, son dönemde pop müzik ve Klasik Türk Müziğinde kullanılıyor. Çoğunluğu eğlence amacıyla oluşturulmuş saz grubu içinde ritme farklı bir hava katan, oynak parçalarda harika bir eşlik görevi üstlenen darbukanın ülke sınırlarımız dışında Orta Doğu ülkelerinde ve Balkanlarda da ritmin heyecanını yaşattığını gözlemlemek mümkün.

Çalındığı kültüre uygun olarak gövdesinin farklı malzemelerden üretimi yapılabildiği gibi gövdesinde yaşanan kültürü yansıtan öğelere de rastlamak mümkün. Anadolu’da düğünlerde, bayramlarda, sokağın ritmini tutan darbuka, oynak havaların aranan çalgısı olarak karşımıza çıkıyor.

Sanat merkezimizde, farklı enstrümanlarla bir arada darbuka etkinliklerine katılabilir, müziğin ritmini doğrudan yakalayabilirsiniz.

BİLGİ TALEP FORMU