GİTAR WORKSHOPLARI

Dünyada çalınan ve popüler olan tüm müzik türlerinde kullanılabilen, hemen her yaştan her kültürden kullanıcısı bulunan en popüler müzik aleti olan gitar, telli çalgılar ailesinin bir üyesidir. Tüm müzik türlerinde kullanılabilmesi ve çalmayı öğrenmenin kolay olması nedeniyle müziği seven hemen her yaştan büyük bir hayran kitlesi vardır. Ezgican Sanat Merkezi, gitar sanatçıları ile gitar çalmayı öğrenmek isteyenleri atölye, workshop ve çalışma gruplarında bir araya getiriyor. Sanat merkezimiz bünyesinde gerçekleştirilen müzik aktiviteleri ve etkinliklerle gitar çalmak sizin için bir hayal olmaktan çıkıyor.

Telli çalgılar içinde parmak ya da pena olarak adlandırılan alet yardımıyla çalınan gitar, sapı perdeli olarak üretimi yapılan müzik aletidir. Kullanıldığı müzik türüne ve üretim şekline göre on farklı gitar bulunur. Ancak bunlardan elektro gitar bas gitar klasik gitar akustik gitar flemenko gitar pop gitar caz gitar türleri popüler gitarlardır.

Klasik Gitar: Kullanılan tüm gitarların atası olarak kabul edilen klasik gitar, gövdesinin ortasındaki yuvarlak ses deliğinden telleri aracılığıyla titreşen ses dışarıya çıkar. Klasik gitarın altı teli bulunur. Bu tellerin yukarıdan aşağıya ilk üçü, ipek üzerine sarılmış çelikten üretilen kalın tellerdir. Kalın tellerin altındaki üç tel ise naylondan imal edilen ince telleri oluşturur. Klasik gitarlar, klasik müziğin ve flamenkonun icrasında, değişmez enstrümanlar arasındadır.

Elektro Gitar: Gitarın teknolojinin nimetleri ile buluştuğu, diğer klasik gitarlara oranla daha tiz ve bas seslerin elektrik akımı ile ses yükseltici amfilere aktarıldığı gitarlardır. Tellerin titreşimi, elektro gitarın gövdesindeki manyetikler aracılığıyla önce elektrik sinyallerine daha sonra aktarıldığı amfiden tekrar sese dönüşmesini sağlar. Pek çok müzik türünde kullanılan elektro gitarlar, farklı müzik gruplarının aranan enstrümanlarıdır.

Akustik Gitar: Klasik gitara şekil olarak benzeyen akustik gitarlar, daha dar bir sap bölümüne sahiptir. Klasik gitarın aksine daha temiz ve biraz daha sert sesler elde edilmesini sağlayan dördü sarımlı, ikisi sarımsız çelik telleri bulunur. Sert telleri nedeniyle çoğunlukla pena ile çalınır. Günümüz müzik türleri arasında Rock, Blues ve Caz müziğin başat enstrümanıdır.

Bas Gitar: Bas gitarlar ile elektro gitarların çalışma prensibi neredeyse birbirinin aynıdır. Her iki gitar da titreşimlerin elektrik akımları aracılığıyla amfiye aktarıldığı ve oradan istenen yükseklikte sesin üretilmesinin sağlandığı müzik aletleridir. Normal gitarlara oranla bir oktav daha kalın bir sese sahiptir. Bas gitarlar, kullanılan tel sayısına göre farklı türleri bulunan gitarlardır. 4 telli, 5 telli, 6 telli, 7 ve 12 telli bas gitarların yanında perdesiz bas gitarlar da popüler türlerdir.

Gitar Nasıl Çalınır?

Gitar, diğer tüm müzik aletlerinde olduğu gibi notalara hayat veren enstrümandır. Bu nedenle öncelikle temel nota bilgisine ihtiyaç var. Nota bilgisinin edinilmesinden sonraki süreç, gitarın tutuş ve doğru oturuş pozisyonu olmalıdır. Sonraki süreçte yapılacak olan uygulamalarla notalar gitar üzerinde hayata geçer.

Gitar çalmayı öğrenmek uzun ve yorucu bir süreci beraberinde getirir. Gitar çalmayı öğrenmek için gereken süre, düzenli olarak yapılacak çalışmalarla ve en önemlisi heves ve azmin varlığını gerektirir. Elbette bu süre içinde müzik kulağına sahip olmak ve enstrüman çalma beceriniz size zaman kazandıracaktır. Hemen her yaştan herkesin çalabileceği bir enstrüman olan gitar, sanat merkezimizde görevli gitar sanatçıları ile birlikte atölye ve workshoplarda yapılacak aktivitelerle, gitar çalmanın ayrıcalığına kavuşabilirsiniz. Atölye çalışmaları daha çok bireysel becerilerin geliştirilmesini sağlarken, çalışma grupları ile doğru pratikler yapabilmeniz mümkün.

Hemen her müzik aletinde olduğu gibi gitar da emek ve azim gerektiren bir enstrümandır.

BİLGİ TALEP FORMU