KEMENÇE WORKSHOPLARI

Kemençe, yaylı çalgılar ailesinin halk müziğimizdeki üç telli küçük bir enstrümanıdır. Klasik Türk Müziği sazları arasında yer alan kemençe, Doğu Karadeniz Bölgesi’nin sesidir. Genellikle horon gibi hareketli parçalarını dinlediğimiz kemençe, mavi ve yeşilin tüm tonlarını barındıran Karadeniz Bölgesi’nin hüznünü de etkileyici sesiyle yansıtır. Kemençe çalmayı öğrenmek isteyenler için Ezgican Sanat Merkezi, atölye çalışmaları ve çalışma grupları aracılığıyla, kemençeye ilgi duyanları, Karadenizli kemençe ustalarıyla bir araya getiren müzik ortamları sunuyor.

Kemençe Nedir?

Kemençe adından yola çıkarak, keman gibi yaylı çalgılarla akraba olduğu söylenir. Ortaçağ Avrupa’sında benzer örneklerine rastlanan kemençe, Yunanistan ve Doğu Akdeniz kıyılarından ülkemize, İran’a ve Ermenistan’a kadar uzanan geniş bir coğrafyada bilinen ve dinlenen bir sazdır. Ortaçağın kapanıp Yeniçağın başlangıcından itibaren Anadolu’ya ulaştığı sanılmaktadır.

Üç teli bulunan kemençe, diğer yaylı çalgılardan biraz daha küçük ve hafif bir enstrümandır. Bu özelliği onun hem oturarak hem de ayakta hatta yürürken bile çalınabilmesine olanak sağlar. Yayı kullanan teli değiştirmek istediği zaman kemençe gövdesini sağa sola hareket ettirir. Kemanda olduğu gibi yay teller üzerinde çekilmez. Kemençede yay yalnızca düz çekilir.

Kemençede bulunan üç telin en ince olan tez bir sese sahiptir. Kemençe çalanlar buna zil teli adı vermişler. Orta telin bilinen adı ‘sağır’, diğer kalın tel ise ‘bam teli’ olarak adlandırılır.

Yay genellikle sol elle kullanılır. Baş parmak, işaret ve orta parmaklar arasına alınan yay, düz çekilerek telleri titreştirir. Tellerin bulunduğu bölümü ise yüzük parmağı ve serçe parmağı farklı tonların çıkarılmasında görev alır.

Kemençe Çalmak Zor mudur?

Kemençe, kendi kendine, bireysel çabalarla öğrenilmesi oldukça zor bir enstrümandır. Günümüze kadar ulaşmasında bir anlamda usta çırak ilişkisinin rolü büyüktür.

Yaşınızın kaç olduğu kemençe çalmayı öğrenmenizde bir engel değildir. Hemen her yaştan, azimli ve bir enstrüman çalma hayaline sahip herkes gerekli şartlar oluşturulduğunda kemençe ya da farklı bir sazı çalmayı öğrenebilir.

Enstrümanlar, emek ve sabır isteyen becerilere sahip olunarak çalınabilir. Ezgican Sanat Merkezi, kemençe sanatçıları ile kemençe çalmayı öğrenmek isteyenler için doğru ortamların oluşturulmasını sağlıyor. Bireysel olarak deneyim paylaşımları ve kemençe ile ilgili tüm detayları kaynağından edinebileceğiniz workshoplar, küçük gruplarla ve seviyenize uygun pratikleri yapabileceğiniz atölye çalışmaları ile kendinizi geliştirebilmeniz mümkün.

Düzenli olarak devam edilecek atölye ve workshoplar, kısa süre içinde kemençe çalabilir hale gelmenizi sağlayacak, çalışma grupları ile yapılacak olan pratiklerle de kemençeye olan hakimiyetiniz artacaktır. Profesyonel bir kemençe sanatçısı olabilmeniz için ileri tekniklerin ve yoğun bir mesainin harcanması gerekir.

Kemençe Çalmayı Ne Kadar Sürede Öğrenebilirim?

Diğer sazlarda olduğu gibi temel bir müzik bilgisi enstrümanı çalmayı öğrenme süresini belirleyen becerilerin başında yer alır. Temel nota bilgisi ile birlikte, haftalık birkaç saatlik atölye çalışmaları ile iki, üç aylık bir süre içinde kemençe çalmayı öğrenebilirsiniz. Bu süreç, temel becerilerin edinildiği bir süreçtir. Kemençeyi tanıma, ses çıkarma, basit ezgilerin seslendirilmesi için gerekli olan bu sürenin ardından ileri teknik bilgilerin edinilmesi ve yapılacak egzersizlerle profesyonel olarak kemençe çalabileceksiniz.

BİLGİ TALEP FORMU