KONTRBAS WORKSHOPLARI

Yaylı çalgılar denince özel bir yeri bulunan keman grubunun en kalın sesli ve en büyük üyesi olan kontrbas, 4 ya da 5 telli olmak üzere iki farklı türü bulunan bir enstrümandır. Daha çok orkestra ve oda müziğinin icrasında kullanılagelmiştir. Ancak günümüz müzik dünyasında müzik türlerinin birbirleriyle olan etkileşimleri, kontrbasın farklı müzik türlerinde kullanılabilmesini sağladı.

Kontrbas Nedir?

Bas keman olarak da bilinen Kontrbas, çift bas anlamına gelen bir kelimedir. Keman ailesi içinde boyut olarak en büyük, ses olarak da en kalın titreşimleri sağlayan çalgıdır. Genellikle boyu 180 cm ve 4 telli olarak üretimi yapılan kontrbastan ses çıkarabilmek için kontrbasçı bir eliyle tellerin üzerinde tonları tutarken, diğer eliyle yayı tellerle buluşturur. Günümüzde özellikle caz müziğin vazgeçilmezi olan kontrbas, Rönesans dönemine ait Violone adlı bir çalgıdan türetilmiştir.

Boyutu nedeniyle hareket yeteneği ve çıkardığı bas sesler nedeniyle solo ezgilerin icrasında görevi neredeyse yok gibidir. Defalarca büyütülmüş bir keman görünümünde olan kontrbas, ayakta ya da yüksek bir taburede oturarak çalınabilmektedir. Senfonik orkestraların yanı sıra, caz, pop ve rock müziğin değişmez çalgıları arasında yer alır.

Klasik Batı Müziği, çok seslilik üzerine kuruludur. Bu yönüyle hemen tüm enstrümanların, ister solo çalışlar isterse eşlik çalgıları, farklı bir yeri vardır. Kontrbas, solo çalışlar için uygun olmasa da orkestraların vazgeçilmez eşlik çalgısıdır. Çok sesli müziğin oluşturulmasında her bir çalgının değişik işlevleri yerine getirebilmesine olanak sağlayacak şekilde kullanımı söz konusudur. Seslerin incelik-kalınlık, çalınan melodilerin hareketliliği ya da renk özellikleri büyük bir resmin küçük yapbozları gibi düşünülebilir. Bu nedenle, çok seslilikte her bir çalgının üstlendiği görev, temel olarak alınan ses desteğini ifade eder. Bu açıdan bakıldığında kontrbas, solo çalgısı olmasa da bestecilerin temel olarak aldıkları seslerin arasında kendine her zaman bas sesiyle yer bulur.

Kontrbas Çalmak Zor mu?

Kontrbas, boyutları itibariyle ayakta ya da ayaktaymış gibi sizi yükseltecek bir otuma düzeneği ile çalınabilmekte. Yaylı bir çalgı olan kontrbasın, keman ailesi içinde en çok karıştırıldığı enstrüman olan çello’dan (viyolonsel) ayıran en büyük özelliği şekli, boyutu ve temel olarak çıkardığı daha pes sesidir. Çello’nun boyutları kontrbasa oranla biraz daha küçüktür.

Enstrümanların solistik tarafları yerine daha dingin ve ritmin büyüsüne kapılmak isteyenlerin tercihi olan kontrbas, bireysel çabalarla öğrenilmesi zor bir enstrümandır. Boyutları itibariyle diğer keman ailesinden farklı olarak küçük yaşlar yerine enstrümana hakim olunabilecek erken gençlikten itibaren öğrenilebilir. Enstrüman çalmak öncelikle müziğe olan aşkın somut bir ifadesidir. Müziği dinlemek elbette zevklidir. Ancak müziği hissedebilmek için enstrüman çalmak, müziğin büyülü dünyasında gezinebilmenin yolunu açar. Bu nedenle, gerçekten azimle, sabırla yapılacak olan çalışmalarla kısa sürede isteyen herkes bir enstrüman çalabilir.

Kontrbas Çalmayı Ne Kadar Sürede Öğrenebilirim?

Kontrbas, şekli ve müziğin içindeki yeri bakımından her anlamda sıra dışı bir çalgıdır. Kontrbas çalmayı öğrenmek isteyenlerin ilk sorularından biri olan öğrenme süreleri, kişinin mevcut müzik art alanına göre değişir. Örneğin çello ya da keman çalan birinin kontrbas çalmayı öğrenme süresi ile ilk kez bir enstrüman çalmayı deneyen birinin öğrenme süresi aynı olmayacaktır. Sanat merkezimizde düzenlenen atölye çalışmaları, sanatçılar eşliğinde deneyim paylaşımları, grup çalışmaları ile farklı enstrümanlarla birlikte pratik yapabileceğiniz harika müzik ortamları sağlıyor. Müzik aktivitelerinin içinde belirlenen etkinlik saatleri aracılığıyla, müzik düzeyiniz ya da beceriniz ne olursa olsun, kendinize uygun bir etkinlik programını takip ederek kısa sürede kontrbas çalmayı öğrenebilirsiniz. Temel nota bilgisine sahip olmayanlar için yapılacak ilk iş, notaların öğrenilmesi olmalıdır. Nota becerilerine sahip olunduktan sonraki adımlar, enstrümanın tanınması, duruş ve tutuş pozisyonlarının edinilmesi ve notaların enstrümana aktarılması için gereken pratiklerin düzenli olarak yapılması aşamalarıdır. Bu amaçla ESM bünyesinde farklı aktiviteler, etkinlikler ve çalışmalar sizlere yol gösterici olacaktır.

BİLGİ TALEP FORMU