NEY WORKSHOPLARI

Tarihi Sümerlere kadar dayanan, özellikle Türk Musikisi ve Tasavvuf Musikisinin en önemli enstrümanlarından olan ney, nefesli çalgılar ailesine mensup Türk çalgısıdır. Bugünkü şeklini Osmanlı döneminde Tasavvuf Musikisi ile olan yolculuğu içinde alır. Türk Musikisine ya da Tasavvuf Musikisine ilgi duyanların çalmayı öğrenmek istedikleri ilk enstrümanlardan biri olan neyi, Ezgican Sanat Merkezinde, neyzenlerin atölye çalışmaları ve çalışma grupları ile çalmayı kısa sürede öğrenebilir, enstrüman hakkında detaylı bilgilere kaynağından ulaşabilirsiniz.

Tasavvuf denince Mevlana, Mevlana denince Mevlevilik akla gelir. Mevlana’nın yüklediği anlamıyla ney, tasavvuf içinde kendine farklı bir yer bulur. Bu nedenle, özellikle Mevlevilikte ney sazının önemli bir yeri var. Klasik Türk Musikisi ve Tasavvuf Musikisi’nde önemli bestekârlar ve sanatçıların en önemli vasıflarından biri de hepsinin aynı zamanda birer neyzen oluşudur.

Neyin Bölümleri

Kamış: Diğer üflemeli çalgılardan yapımında kullanılan malzeme ile ilk farklılığını gösteren ney, kamıştan imal edilen bir çalgıdır. Her kamışın kullanılamadığı bu eşsiz alet, özellikle Hatay’da Asi Nehri kıyısında yetişen ve yılın belirli bölümlerinde kesilen kamışlardan hazırlanmaktadır. Değişen ve gelişen teknolojinin etkisiyle farklı maddelerden de yapılmış ney bulabilmek mümkün. Ancak en doğru sesi ve tınıyı sağlayan kamıştır.

Başpare: Neyin üflenen üst kısmına takılan ve sesinin daha gür çıkmasını sağlayan kısma başpare adı verilir. Genellikle Anadolu’da kullanılan neylerde bulunan bu bölüm, manda boynuzu, abanoz ya da flidişi gibi malzemelerden üretilmektedir.

Parazvane: Neyin üst ve alt kesim yerlerine yerleştirilen ve çoğunlukla gümüş, bakır gibi metallerden üretilen bölümdür. Asıl görevi, başparenin takılması sonucu oluşacak hasarların önüne geçmek ve alt kısımda ses titreşimleri sonunda oluşacak çatlamalara karşı önlem almaktır.

Ney, kamış üzerinde önde 6 ve arkasında 1 tane olmak üzere 7 deliğe sahip nefesli bir çalgıdır. Başpareden üflenen hava, bu deliklerden birinden çıkarak farklı tonlardaki sesleri oluşturur.

Ney Çalınmaz Üflenir

Ney, üflemesi zor olarak anlatılan bir çalgıdır. Zor bir çalgı olduğu ile ilgili kanaatin oluşmasında birlikte anlam bulduğu tasavvufun büyük etkisi var. Bir haftalık bir çalışma ile neyden herkes ses çıkarabilir. Ancak tasavvufi anlamda neye yüklenen manaları itibariyle ney üflemek ve hakiki ses çıkarabilmek oldukça zordur. Tasavvufta ney, kamil insanın timsalidir. Neyin sahip olduğu 7 deliği, insanın 7 bilinç mertebesini işaret eder. 7 bilinç, notalar aracılığıyla vücut bulur. Bu nedenle, ney üflemek, kâmil insanın 7 bilinç mertebesine ulaşmasını ve bu mertebelere ulaşmasındaki yolculuğu kastettiği için erişilmesi/üflenmesi oldukça zor olarak tanımlanmıştır.

Neyzenler ile bu eşsiz çalgıyı öğrenmek isteyenlerin bir araya geldiği Ezgican Sanat Merkezimiz atölyeleri ve workshoplarında, tasavvuf ehlinin mana iklimine seslenen neyi üfleyebilir, çalışma grupları ile mevcut bilgi ve becerilerinizi artırabilir, ney hakkında detaylı bilgilere kaynağından ulaşabilirsiniz. Müzik enstrümanları çalmayı kısa sürede öğrenebileceğiniz farklı aktivitelere, etkinliklere ev sahipliği yapan ESM, ilgi duyduğunuz tüm enstürmanları yakından tanıyabileceğiniz, enstrüman sanatçıları ile bir araya gelebileceğiniz ortamlar sunuyor. Müzik aletleri, yalnızca çalmayı isteyenler, azmeden ve bu amaçla emek verenler için kolaydır. Yaş sınırlaması olmadan seviye gruplarında pratik yapabilmeniz için oluşturulan etkinliklerle kısa sürede birer neyzen olabilirsiniz.

 

BİLGİ TALEP FORMU