PERKÜSYON WORKSHOPLARI

Perküsyon, vurularak çalınan, ses çıkaran çalgılar topluluğunun genel adını oluşturur. Dünyanın insan sesi kadar eski müzik aletlerini oluşturan perküsyon, ritim amaçlı kullanılan çalgılardır. Müziğe ayrı bir tat ve heyecan katıyor olması nedeniyle tüm kültürlerde yerel örneklerinin sıkça görüldüğü vurmalı çalgılar ailesidir.

Latinceden dilimize geçen perküsyon, vurarak ses çıkarmak anlamına gelir. Pek çoğumuz, perküsyonun tek bir enstrüman olduğunu sanır. Ancak perküsyon, vurmalı çalgılar topluluğunun genel adıdır. İnsanları etkileyebilen, güzel ses çıkarabilen her şey bir bakıma perküsyon aleti olabilir. Buna çakıl taşlarını, tahta ve demirden yapılmış cisimleri ya da inşaatlarda kullanılan boruları da dahil edebilmek mümkün. Günümüz müziği içinde de önemli bir ritim aracı olan perküsyon, bir müzik aleti topluluğu olsa da, flamenkoya özgü ayakları yere vurarak yapılan ritim çalışmalarını da perküsyon kategorisi içinde değerlendirebiliriz.

Vurmalı çalgılar konserlerinde ve perküsyon çalmayı öğrenmek isteyenler için belli başlı, perküsyonda ritmi belirleyen enstrümanlar bulunmaktadır. Bu enstrümanlar aynı zamanda çalış teknikleri ile de perküsyon olarak kullanılabilecek tüm vurmalı çalgılar için bir yol haritası çizilmesine katkı sağlar.

Perküsyon Enstrümanları Neler?

Perküsyon, belirli bir vurmalı çalgı değildir. Ritim tutulabilen hemen tüm vurmalı çalgıları, perküsyon kategorisi içinde değerlendirebiliriz. Ancak perkisyon çalmak ve bu alanda kendini geliştirmek isteyenlerin işini kolaylaştıracak belirli çalgılar bulunmaktadır. Bu vurmalı çalgıların en ilginç örnekleri Afrika kökenli olanlarıdır. Afrika kültürü içinde vurmalı çalgıların farklı bir yeri ve oluşturulan seslerin tüm kültürlerde yankı uyandırması bunda belirleyici olmuştur.

Tumba / Conga: Tumba ya da Conga adıyla bilinen, Latin Amerika’nın bilinen eski perküsyonları arasında gösterilen çalgı, aslında Afrika’ya özgü bir enstrümandır. Afrika’da dini törenlerin ve ayinlerin enstrümanı olan Tumba, köle ticareti aracılığıyla Amerika’ya kadar ulaşmıştır. Silindir biçimindeki içi boş ahşap kasnağın üzerine gerilen hayvan derisine vurularak ses üretilen tumba, çeşitli tonların elde edilmesini sağlar.

Djembe/Cembe:  Afrika yerel vurmalı çalgılarından biri olan Djembe, ulusal bir enstrüman olmasına karşın, günümüzde pek çok kültürde kullanılan ve buna bağlı olarak farklı boyut ve şekillerdeki formlarıyla karşımıza çıkar. Ağaçtan oyulmuş bir gövdesi ve gövdeye gerdirilen çoğunlukla keçi derisinden imal edilen davul başlığına sahiptir. Djembe, kelime anlamı olarak ‘herkesin barış içinde bir araya getirilmesi’ demektir. Farklı tonların elde edilebildiği bu enstrüman, bacakların arasına alınarak, oturarak çalınabilen bir enstrümandır. Şekli itibariyle kültürümüzde önemli bir yeri olan darbukaya benzer.

Bongo: Kökeni Latin Amerika olan vurmalı çalgı Bongo, oldukça eski bir enstrümandır. İspanyolların özellikle dini törenlerde kullandıkları müzik aleti, zamanla gelişmiş ve çoğu kültürde kullanılmaya başlanmıştır. Bir çift bongo, karakteristik özellikleri olan bir enstrümandır. Dizler arasına alınarak çalınan ve şekil itibariyle darbukayı andıran bu enstrümanda bas sesler daha derin ancak tiz sesler çok daha etkileyicidir. Birlikte çalındığı için farklı tonların elde edilebilmesini kolaylaştırır. Bu yönüyle pek çok müzik türünde kullanılabilir bir enstrümandır.

Cajon / Kahon: Pek çok orkestrada ya da sahne performansında görebileceğiniz kutu biçimindeki vurmalı çalgıdır. Adını şeklinden alan cajon, İspanyolca’da kutu anlamına gelir. Büyükçe bir kutuyu andıran enstrüman üstüne oturularak çalınır. Orta kısımlarından daha pes sesler elde edilirken, müzik aletinin kenar kısımları tiz seslerin elde edilmesini sağlar. Elle çalınan bu enstrümanın hem görüntüsü hem de çalabilmek için üzerine oturulması, estetik ve ilgi çekici bir enstrüman olmasını sağlar.

Perküsyon, vurmalı çalgılar topluluğu olması nedeniyle, yalnızca belirli enstrümanlardan oluşmaz. Çevredeki hemen her türlü obje, nesne, cisim ya da maddeler kullanılarak oluşturulan enstrümanlar, perküsyon sınıfına dahil edilebilir. Tek bir müzik aleti olmadığı için çok daha geniş bir enstrüman çeşitliliğine sahiptir. Bu özelliği ile erken müzik ve ritim becerilerinin geliştirilmesinde büyük role sahiptir. Çocukların kolayca ve eğlenerek öğrenebilecekleri topluluk üyeleri, hemen her yaştan ve vurmalı çalgılara ilgi duyan herkesin çalabileceği müzik aletlerini oluşturur. ESM bünyesinde oluşturulan atölye çalışmalarında belirli enstrümanlarla yapılan perküsyon etkinlikleri, vurmalı çalgılar alanında kendinize bir yol çizebilmeniz için belirlenmiş programlar eşliğinde yürütülüyor. Bu sayede kendinizi kanalize edebileceğiniz, sizin imzanızı taşıyacak, size ritmin keyfini yaşatacak enstrümanlar için hareket alanı sağlanıyor.

Perküsyon Çalmanın Faydaları

Müziğin ritmi, en az ezgi enstrümanlarının uyandırdığı etkiye sahiptir. Perküsyon, farklı tonlarda, farklı kültürlerde ritim tutan müzik aletlerinin ortak adı olması nedeniyle, kültürlerin birbirine yaklaşmasında ve onların evrensel bir boyut kazanmasında büyük bir rol üstlenmiştir.

Ritmin yanı sıra, motivasyonu artırmada ve birlikte çalışma becerilerinin kazandırılması amacıyla yapılan aktivitelerin de değişmez objeleri olan vurmalı çalgılar, farklı kültürlerle tanışmayı ve ufukları genişletmeyi sağlar. Erken yaşlarda perküsyon çalma becerileri kazandıran sanat merkezimizde, perküsyon sanatçılarının düzenlediği atölye çalışmaları, workshoplar sizlere müziğin ritminin çok daha ötesindeki aktivitelerde yer almanızın yolunu açıyor. Bir enstrüman çalmayı öğrenmenin verdiği hazzı yaşarken, grup çalışmaları etkinlikleri ile, farklı enstrümanlarla birlikte ritim tutabilmeniz ve kendinizi bu alanda geliştirebilmeniz mümkün.

Perküsyon İçin Yetenek mi Gerekli?

Yalnızca vurmalı çalgılarda değil, tüm enstrümanlar için çalmayı öğrenmede yeteneğin rolü %4’ü geçmez. Asıl önemli olan düzenli ve azimle yapılacak çalışmalardır. Düzenli ve sürekliliği olan pratik çalışmaları, enstrümanların çalınabilmesinde büyük önem taşır. Müzik ritim becerisine sahip olanlar için perküsyon aletlerinin kullanımını öğrenmek çok daha kolaydır. Ancak ritim becerisinin öğrenilebilen ve geliştirilebilen bir beceri olduğunu unutmamak gerek.

BİLGİ TALEP FORMU