RİTİM WORKSHOPLARI

Ritim Workshoplar, iş yaşamının ve günlük hayatın stresini geride bırakabilmenizi sağlayan ritim duygusunu anlamayı, tanımayı ve özel perküsyon enstrümanları kullanarak kontrol edebilmenize olanak tanıyan aktivitelerden oluşur. Ezgican Sanat Merkezi bünyesinde, haftalık, aylık ya da dönemlik olarak devam edebileceğiniz ritim workshopları müzikal gelişimin yanı sıra konsantrasyon becerileri kazanabilmenizin yolunu açıyor.

Henüz dünyaya gelmeden önce başlayan ve yaşam boyu devam eden en önemli olgulardan biri de bedenimizin sahip olduğu ritimdir. Her ne kadar farkında olmasak bile, dünyaya gelmeden önce anne karnında başlayan bir kalp ritmimiz ve yaşamımız boyunca devam ettirdiğimiz tüm hareketlerimiz aslında büyük bir ritmi oluşturur. Yaşam ritmini…

Ritim Workshop Nedir?

Ritim Workshop çalışmaları, var olan ritim duygumuzun bilincine varmayı, bu ritmi anlamayı kolaylaştıracak perküsyon enstrümanları ile nasıl kontrol altına alabileceğimiz üzerinde yoğunlaşan aktiviteler bütünüdür. Katılımcılar, öncelikle iletişim, koordinasyon, ekip çalışması, fiziksel kontrol ve konsantrasyon becerilerini artırmalarında mevcut ritimlerini nasıl kullanmaları gerektiği konusunda büyük bir deneyime kavuşurlar. Bu becerileri dinleyerek, not alarak ya da izleyerek değil, eğlenerek, uygulayarak ve deneyerek edinebilmeniz için ritim atölyesi çalışmaları yediden yetmişe hemen herkese hitap eden, hemen herkesi eğlendiren ve yeni beceriler kazandıran etkinlikleri karşılar.

Ritim Atölye Çalışmaları Neler?

Ritim Workshopları, farklı meslek gruplarından müzik severlere, farklı kültürlerin vurmalı enstrümanları eşliğinde ritim kalıplarını bilinenin dışında sunulması ve kullandırılması esasına dayanır. Bir araya gelen katılımcılar için hedef, performans deneyimi yaşamaları, bir arada ve birlikte dayanışma içinde kendilerini dışa vurmalarıdır. Bu amaç doğrultusunda yapılacak etkinlikler öncelikle ısınma çalışmaları ile başlar. Isınma çalışmaları basit alkış ritimlerinden oluşur. Beden perküsyonu olarak da adlandırılan ısınma çalışmaları, vücudun ritim tutmada bir enstrüman olarak kullanılmasıdır. Diğer bir deyişle çalanın da çalınanın da aynı kişi olması beden perküsyonunun sıra dışı özelliğidir.  Isınma çalışmalarının ardından katılımcı grubu arasından seçilen gönüllüler sahnedeki yerlerini aldıklarında onlara yine seçilen perküsyon enstrümanları verilir. Gönüllüler dışındakilere de ritme uyum sağlamaları ve ritim tutmaları için marakas ve tef verilir. Katılımcıların enstrümanlarla aktiviteye katılmaları sağlanarak tüm herkesin aktif olarak görev aldığı büyük bir ritim orkestrası oluşturulur. Bu çalışma ile performansların sergilenebileceği bir konser olanağı sağlar. Ekip çalışması ve bir grubun doğal üyesi olmanın yanı sıra, bol eğlence ve ritimle tüm stresin, gerginliklerin atılması sağlanır.

Kimler Katılabilir?

Aktiviteler, küçük gruplarla yapılabildiği gibi yüzlerce kişilik bir orkestraya dönüşecek katılımcı sayısına da ulaşabilir. Ritim atölye çalışmalarına katılım için bir yaş sınırlaması yoktur. Ancak oluşturulacak olan grubun ortalama yaş aralığında olması gerekebilir. Çocuklar farklı gruplar, yetişkinler için düzenlenecek aktiviteler için farklı gruplar oluşturulur. Ritim insanlığın tüm hareketlerinden izler taşır, bu nedenle dili ve kültürü ne olursa olsun isteyen herkes bu çalışmalara katılabilir. Ritim evrensel bir iletişim sağlar.

Ritim Workshopları Neler Kazandırıyor?

Ritmi Üreten Olursunuz
Öncelikle ritim tutarak müzik üretmenin verdiği eğlence, müziği dinlemekten kat be kat fazladır. Müziği dinleyen değil, üreten ve üretirken eğlenen tarafta olmanızı sağlar.
Kendinizi Farklı bir Yöntemle İfade Edersiniz
Herkesin kendini ifade edebileceği bir topluluğun üyesi olunmasını sağlar. Yeni başlayanlardan deneyim sahibi katılımcılara, herhangi bir enstrüman çalmayan meraklılardan annelere, çocuklara ve yaşlılara kadar herkesin ritimle kendilerini ifade edebilmelerinin yolunu açar.
Sosyalleşmeye Katkı Sağlar
İletişim ve motivasyonu güçlendiren atölye çalışmaları, arkadaşlık ilişkilerini takım çalışmasını farklı yöntemler kullanarak geliştirir.
Duygularınızı Açığa Çıkarın
Duygularınızı açığa çıkarmanın bir başka yolu da ritimdir. Kimileri duygularını şiirle, resimle ya da müzikle ifade eder, ritim workshopları kendinizi ve en önemlisi duygularınızı ritimle ifade edebilmenizi sağlar.
Stresten Kurtulmanıza Yardımcıdır
İş yaşamının ya da günlük hayatın tüm sıkıntılarını ve streslerini geride bırakabilmeniz ritim aktiviteleri ile kolayca gerçekleşir. Ritim çalışmaları dinginlik sağlarken, motivasyonu ve hayat enerjinizi de artıracaktır.
Bir Grubun Parçası Olmanızı Sağlar
Kendinizden bir şeyler kattığınız ortak bir kazanımın parçası olursunuz. Bu da eş güdüm, motivasyon, konsantrasyon, birlikte çalışabilme konusunda benzersiz bir deneyim kazandırır. Bu beceriler, grup çalışmaları dışında günlük yaşantınızda da sizlere olumlu katkılar sağlayacaktır.

BİLGİ TALEP FORMU