ŞAN WORKSHOPLARI

Şan, doğru şarkı söyleme becerilerinin; fonetik, diksiyon, artikülasyon, ses gürlüğü, doğru nefes kullanımı gibi alt başlıklarda desteklenmesi ve geliştirilmesi çalışmalarının tamamıdır. Bu çalışmaların ilk ve en önemli amacı, şarkılara doğru ses dizilişleri, tonları ve gürlüğü ile hayat verebilmeyi sağlamaktır. Ezgican Sanat Merkezi, sesini doğru kullanma becerisine sahip olmak isteyen herkes için farklı aktivitelerle, ses becerilerini artırabilmelerini sağlıyor.

Aktiviteler, ses sınırınızın belirlenmesi çalışmalarıyla başlayan ve sınırlarınızın çok daha verimli olarak kullanılabilmesi için yapılacak çalışmaları kapsar. Kapsam içinde sesinizi doğru kullanmayı kavrayarak, hayata geçirebilirsiniz. Şarkılarınızı, sesinizi doğru kullanarak, kendinize has yorumunuzla birleştirebilirsiniz.

Ses Sınırı Nedir?

Ses sınırı kavramı, bireylerin sahip oldukları en kalın ve en ince ses alanını oluşturur. Bu alanın içinde, sahip olunan ses renginiz belirleyici bir role sahiptir. Sesiniz bas bir renge sahipse, pes sesleri zorlanmadan kolaylıkla çıkarabilir. Soprano bir ses rengine sahipseniz, tiz sesleri daha kolay ve kontrollü olarak kullanabilirsiniz.

Ses Sınırı Ne Zaman Ölçülebilir?

Ses sınırı, sesin yerleştiği ergenlik döneminin tamamlanmış olmanızı gerektirir. Sesin kendi rengini aldığı bu dönemin sonunda sahip olduğunuz ses sınırı, şan uzmanlarımız tarafından belirlenerek, bu alanda yapılacak olan aktiviteler, bireysel olarak belirli bir program dahilinde ses atölyelerimizde yürütülür.

Doğru Nefes Kullanımı

Nefes almak, yalnızca hayati ihtiyacımız olan oksijenin vücuda alınmasından ibaret değildir. Doğru nefes almak burunla başlayıp diyaframın kullanıldığı ve akciğerlerin kapasitesinin tamamının kullanıldığı nefes türüdür. Doğru nefes kullanımı, sesin de doğru kullanılmasında en önemli ihtiyaçtır. Bu amaçla yapılacak nefes egzersizleri, kaliteli bir yaşamın ilk adımı olan doğru nefes almanızı sağlarken aynı zamanda sesinizi doğru kullanabilmenizi sağlayacaktır.

Diksiyon Çalışmaları

Şan çalışmalarında, doğru nefes kullanımı aktivitelerinin yanı sıra, söyleyişin de istenen özelliklerde olması, iyi bir diksiyona sahip olunması için etkinlikler düzenlenir. Bu etkinliklerle, sözcükler üzerindeki hakimiyetiniz gelişerek, daha anlamlı ve akıcı bir üsluba sahip olunur.

Artikülasyon Bozuklukları

Şarkı söylemenin önündeki en büyük engellerden biri artikülasyon bozukluklarıdır. Bu sorunlar, konuşulan dildeki belli ses ve hecelerin yanlış söylenmesine neden olur. Konuşmadaki sorunlar, şarkıların sözlerine ve söyleyişe de olumsuz olarak yansıyacaktır. Bu nedenle, yapılacak artikülasyon çalışmaları, fizyolojik olmayan bozuklukların giderilerek daha net anlaşılabilen söyleyişlerin yakalanmasını hedefler.

Ses Gürlüğü

Sesin zayıf ya da güçlü olması sesin gürlüğü olarak nitelendirilebilir. İcra edilen müzik eserinde sesin güçlü olarak kullanılmasına yönelik çalışmalar, ses kontrolünü elinizde bulundurmanıza ve sesinizi doğru gürlükte kullanmanızı sağlar.

Şan Çalışmaları Ne Kadar Bir Süreci Kapsıyor?

Şan çalışmaları, bireysel ve grup çalışmaları olarak yürütülen etkinlikler bütünüdür. ESM bünyesinde yürütülen aktiviteler, bireysel olarak yapılacak çalışmaların yanı sıra, çalışma gruplarında devam ettirilen etkinliklerden oluşmaktadır. İstenen verimin alınabilmesi için ses atölyelerimizde şan uzmanlarımız aracılığıyla sesinizin rengine, diksiyonunuza, ses gürlüğünüze göre çalışmalar için farklı sürelerin oluşmasına neden olur. Bu nedenle, öncelikle ses sınırlarınızın belirlenmesi ve bu doğrultuda hazırlanacak bireysel çalışmalar için bir süre verilebilir.

Şan Çalışmaları Nasıl Yapılır?

Doğru şarkı söyleme becerilerine kavuşabilmeniz için öncelikle sesinizi tanımanız, sınırlarını görmeniz ve bu sınırların maksimum düzeyde kullanılabilmesi için doğru nefes kullanımından başlanarak sesin üretildiği ve desteklendiği tüm alanlarda çalışmalar yapılır. Yapılacak olan çalışmalar, ses renginizle ve sesinizin sınırlılıkları göz önünde bulundurularak sürdürülür.

BİLGİ TALEP FORMU