SENFONİK İLAHİLER WORKSHOPLARI

Bir orkestra sonatı olarak tanımlayabileceğimiz senfoni, çok sayıda enstrümanın çok sayıdaki yorumcuyla hayat bulduğu müzik icrasıdır. Senfonik ilahiler ise Allah sevgisini insan sevgisi ile bütünleştiren ilahilerin, bir anlamda müziğin en yüksek mertebesinde seslendirilmesidir. Ezgican Sanat Merkezi senfonik ilahiler workshop çalışmaları, İTÜ Devlet Konservatuarı mezunu opera sanatçılarımız eşliğinde tasavvuf müziğimizin icra edildiği koro çalışmalarından oluşuyor.

Kimler Katılabilir?

Sanat merkezimiz bünyesinde gerçekleştirilen Senfonik İlahiler Workshopları, tasavvuf müziğine gönül veren katılımcıları bir araya getiriyor. Opera sanatçılarımız eşliğinde oluşturulan koro, tasavvuf müziğimizin, ilahilerimizin senfonik olarak icra edildiği etkinliklerdir. İlahi dinlemek yerine, ilahi icra edilen bir senfoninin parçası olmak isteyen herkes, atölye çalışmalarımıza katılabilir.

Senfonik İlahiler Workshop Çalışmaları

Katılımcıların, tasavvuf müziğimizin icrasında görev almaları, koronun bir parçası olarak seslerini daha bilinçli bir biçimde kullanmaları, enstrümanlar eşliğinde repertuar çalışmaları yapabilmeleri ve çalışmalarını sergilemeleri için bir dizi aktivite gerçekleştirilir. Opera sanatçılarımız eşliğinde yürütülen faaliyetleri dört bölümde incelemek mümkün. Bunlar, teknik bilgilerin aktarımı, şan çalışmaları, topluluk olarak uygulamalar ve repertuar çalışmalarıdır.

Teknik Bilgilerin Aktarımı

Sesin doğru kullanılabilmesi için nefes egzersizleri ile başlayan çalışmalar, diyafram güçlendirme çalışmaları ve mikrofonun kullanımına kadar, koroyu oluşturan hemen tüm bileşenlerle ilgili teknik bilgi ve becerilerin sanatçılarımız tarafından paylaşıldığı workshop bölümüdür.

Bireysel Şan Çalışmaları

Sanatçılarımız tarafından bireysel olarak ses çalışmaları yaptırılarak, katılımcıların kendi seslerini tanımaları, ses renginin yapılandırılması hedeflenen çalışmalar, bireysel şan çalışmalarını oluşturur.

Topluluk Olarak Uygulamalar

Korolar, sanat için bir araya gelmiş topluluklardır. Bu nedenle bireysel yapılacak çalışmaların yanında parçası olunan topluluğun birlikte yapacakları çalışmalar da bulmakta. Bunlar; nefes egzersizleri, nefes kontrolü, sahne duruşu, sahnede heyecanı yenme gibi pek çok çalışma birlikte yapılacak etkinliklerle toplu uygulamaları oluşturur.

Repertuar Çalışmaları

Repertuar çalışmaları, opera sanatçılarımız tarafından hazırlanan tasavvuf müziği repertuarının, koro tarafından seslendirilebilmesi için çalışmalar yapılması ve yorumlanacak ilahiler için beklenen performansa ulaşılıncaya kadar yapılan etkinlikleri içerir. Çalışmalar sırasında yorumları üzerinde teknik beceriler kazandırmaktadır.

Tasavvuf müziğimizin nadide eserlerine yer verilen senfonik ilahiler workshoplarımız, yalnızca bir koro oluşturmanın ötesinde, katılımcıların seslerini ve sahne performanslarını geliştirebilecekleri bir ortam hazırlar. Aynı amaç için bir araya gelmiş olan grup çalışmaları sosyalleşme imkanı sunar.

Tasavvuf müziğini dinlerken aldığınız hazzın çok daha fazlasını, tasavvuf müziği eserlerini senfonik ilahiler korosunun bir parçası olarak icra ederken alabileceğinizi unutmayınız.

Ezgican Sanat Merkezimizde, İTÜ Devlet Konservatuarı mezunu opera sanatçılarımız tarafından yürütülen koro çalışmalarına katılmak için bizimle iletişime geçebilir, detaylı bilgi edinebilirsiniz.

BİLGİ TALEP FORMU