TAMBUR WORKSHOPLARI

Günümüzde yalnızca Türkiye sınırları içinde kullanılan tek enstrüman olan tambur, bize ait olan geleneksel bir enstrümanımızdır. Uzun saplı telli ve tamamı ahşaptan üretilen Klasik Türk Müziğinin vazgeçilmez sazlarından biridir. Gövdesi neredeyse yarım bir küreyi andıran enstrümanın tarihinin Sümerlere kadar dayandığı rivayet edilir. Tambur, Orta Asya’daki tambura ve dombıra çalgıları adı ile anılır. Mızrap ile çalınan tambur, Tamburi Cemil Bey tarafından yay ile çalınmış, sesi ve tınısı çok beğenildiği için hemen benimsenmiştir.

Tambur Nasıl Bir Müzik Aletidir?

Yapısı itibariyle üç bölümden oluşan tambur, gövde göğüs ve sap kısmından oluşur. Sap üzerindeki perdeleri, Batı Müziğinin piyanosunda olduğu gibi tamamen Türk Müziğinin ses aralıklarını verir. Başka hiçbir enstrümanda bu sesler gözle görülür değildir. Bu özelliği ile Türk Müziğini en iyi yansıtan sazlardan biridir. Eşik kısımları ve baş eşik kısımları farklı ağaçlardan yapılmıştır. Fakat genel olarak akustik ağaçlar tercih edilir. Telleri ise alttan yukarıya doğru çelik tel, sarı tel, çelik tel ve sarı tel düzeneğinde; re, la, re ve kalın re şeklinde sıralanır.

Tambur Hangi Müziklerde Kullanılıyor?

Tambur, geleneksel Türk Sanat Musikisinde kullanılan bir enstrümanımızdır. Bu, gerçekten vazgeçilmez parçalardan biridir. Günümüzdeki Türk Müziğindeki değişmelerle fantezi müziğinde de yer alır. Tambur, solist enstrüman görevi alır. Halk müziği içinde de orkestralar içinde kullanılabilecek bir potansiyele sahiptir. Karma performanslar sergilemeye de müsait bir saz olduğu gibi tıpkı piyano gibi net ses elde edilen bir müzik aletidir.  Tambur mızrapla çalınır. Mızrap genellikle sert bir malzemeden yapılmıştır. Tutuş özelliği ile de mızrabı diğer tüm çalgılardan farklıdır. Tele gitar ya da sazdaki gibi mızrap ya da pane kullanımı yerine daha dik ve teli keser gibi kullanılan mızrap yine de yumuşak bir ses elde edilmesini sağlar.

Tambur Çalınması Zor Bir Enstrüman mı?

Tambur, çalınması zor bir enstrümandır. Diğer enstrümanlarda olduğu gibi zorluğu tamburu sevilerek üstesinden gelebilecek bir sazdır. Çalıştaki güzelliği ve akıcılığı sağlayan uzun bir sapa sahip olması, çalışı zorlar. Teknik olarak sap üzerinde hareket edildiği için bir udla kıyaslandığında parçaların seslendirilmesi ud kadar kolay olmayabilir. Bu nedenle tamburdan istenen düzeyde bir çalış sergilenmesi için daha fazla pratiğin yapılmasına ihtiyaç duyulur. Saptaki hakimiyet kazanıldıktan sonraki gelişim süreci çok daha kolaylaşacaktır. Tamburun çalınmasındaki ikinci zorluk ise mızrabın kullanılmasıdır.

Tambur Çalmayı Nerede Öğrenebilirim?

Sanat merkezimiz bünyesinde yürütülen atölye çalışmalarında bireysel ve çalışma gruplarıyla, tambur sanatçıları eşliğinde düzenlenen etkinliklerle öğrenebilirsiniz. Tambur, diğer tüm enstrümanlarda olduğu gibi öncelikle hevesin gerekli olduğu bir müzik aletidir. Kendi başınıza ve bireysel çalışmalarla da tambur bir noktaya kadar öğrenilebilir, ancak gerek müziğin altyapısı ve gerekse taksimler için mutlaka tambur sanatçılarından destek alınmalıdır.

Tambur Çalmayı Öğrenmek Ne Kadar Sürer?

Yeni başlayanlar için tambur çalmayı öğrenmek yetenekleri ve azimleri ile doğru orantılı olarak değişen süreler gerektirebilir. Öğrenme süreleri,  mevcut müzik art alanınızla da ilgilidir. Nota bilginiz ya da müzik kulağınızın iyi olması, bu süreci kısaltabilir. Düzenli olarak devam edilecek etkinliklerle, tambur çalmayı 3 ile 6 ay içinde öğrenebilirsiniz. Ancak bu tamburdan basit ve temel parçaların çalınabilmesi için gereken süredir. Tamburda bir taksim yapabilmek için daha ileri tekniklere ve Türk Musikisinde deneyim kazanmanızı gerektirir. Bu süreç ise yapacağınız mesainin ve pratik için ayırabileceğiniz zamana bağlı olarak değişecektir.

BİLGİ TALEP FORMU