klarnet kursu

BİLGİ TALEP FORMU

KLARNET WORKSHOPLARI

Klarnet, hem Batı hem de Türk müziğinde nefesli çalgılar arasında en popüler olan enstrümandır. Üflemeli bir çalgı olan klarneti çalmak için doğru seslerin yakalanmasında dudak pozisyonu ve üfleme, klarnetin tuşlu mekanizması ile hayat bulur. Son yüzyıl içinde gelişimi ve özellikle ülkemizde yaygınlığı artan ve dolayısıyla bu çalgıyı öğrenmek isteyenlerin de sayısının arttığı enstrümanı, Ezgican Sanat Merkezinde oluşturulmuş workshoplar, atölye çalışmaları ve çalışma grupları ile kısa sürede öğrenmenizi sağlayacak ortamlara sahip olabilirsiniz.

Klarnet Nedir?

Klarnet,  gövdesine bağlanan ağızlık ile çalınan, müzik tarzı nedeniyle ahşap nefesliler ailesinin üyesi bir enstrüman olarak kabul edilir. Sesin üretilmesi için, klarnet sanatçısı ağızlığa üfler ve farklı sesler üretmek için tuşlara basmak üzere parmaklarını kullanır. Tek kamalı enstrümanlar Antik Yunan’a kadar uzanır, ancak modern klarnet tasarımı 17.yüzyılın sonlarında geliştirilmiştir. Klarnetin gerçek mucidinin kim olduğuna dair bir tartışma halen devam ediyor olsa da; bazıları, Johann Christoph Denner adında bir Alman enstrüman yapımcısı olduğuna inanırken, diğerleri de onun oğlu Jacob Denner olduğunu düşünüyor. Klarnetin günümüzde bu kadar popüler bir enstrüman olmasında en büyük etki, Mozart ‘ın klarnete olan hayranlığı ve diğer besteciler ve müzisyenlerin de onu takip etmesi oldu diyebiliriz.

Klarnet adı, küçük trompet manasına gelen klarino kelimesinden türetilmiştir. Geçmişi milattan öncelere hatta eski Mısır’a kadar uzanan trompetin yakın yüzyıldaki modernize edilmiş bir enstrümanı olarak nitelemek yanlış olmaz.

Klarnet Çeşitleri Nelerdir?

Günümüzde kullanılan dört farklı türü bulanan klarnet, orkestraların ve armoni çalgılarının aranan müzik aletlerinden biridir.

Bugün kullanılan dört çeşit klarnet vardır:

1 – Küçük Klarnet : Mi bemol

2 – Büyük Klarnet : Si bemol

  • Do Klarnet : Uzunluğu: 51.7 cm.
  • Si b Klarnet : Uzunluğu: 59 cm.
  • La Klarnet : Uzunluğu: 62.7 cm.

3 – Alto Klarnet : Mi bemol, Fa

4 – Bas Klarnet : Si bemol

 

Klarnetin 1800’lü yılların başında İstanbul’a getirildiği ve Türk müziği ile İstanbul’da buluştuğu bilinmektedir. Geçmişten günümüze pek çok müzisyenin kullandığı klarnetin ustaları denince akıllara ilk gelen Şükrü Tunar, Mustafa Kandralı’dır. Günümüzde ise Hüsnü Şenlendirici, Tolga Akşit ve Serkan Çağrı, klarnete hayat veren ve popüler bir enstrüman olmasına katkı sağlayan müzisyenler arasında gösterilebilir.

Klarnet Çalmak Zor mu?

Müzik enstrümanları, kullanılış biçimine göre farklı türlerde ve özelliklerde imal edilen aletlerdir. Aralarındaki en büyük ortak özellik ise müzik aletlerinin çalınabilmesi için öğrenme azmine ve bu azimle sıkı pratiğe diğer bir deyişle emek vermenin gerekliliğidir. Diğer tüm türlerde olduğu gibi, iyi bir müzik kulağına sahip olmak, bu enstrümanı hak ettiği şekilde çalabilmeniz için zorunluluktur. Klarnet çalmak için ihtiyacınız olan nota bilgisini de unutmamak gerekiyor. Notaya hakim, enstrüman çalmaya istekli ve azimli olan herkesin klarnet çalabilmesi, klarnet çalmayı öğrenebilmesi mümkündür.

Klarnet Çalmayı Öğrenmek Ne Kadar Sürer?

Bir müzik aletini çalmayı öğrenmek, bunu kısa sürede yapabilmek isteyenler için atılması gereken ilk adım nota öğrenmek olmalıdır. Nota bilgisi için gerekli olan süreden sonra, yapılacak olan pratik çalışmaları ile ve elbette beceri ve azminizle doğru orantılı olarak klarnet çalmayı öğrenmek 2 ya da 3 ayınızı alabilir. Müzik enstrümanları, geçmişle günümüzü birbirine bağlayan kültürel öğelerin somut birer ürünüdür. Bu nedenle, enstrüman çalmayı öğrenebilmek için bunu uygun müzik ortamlarının ve müzik aletindeki deneyiminizi artıracak farklı etkinliklerin uygulanmasını gerekli kılar. Ezgican Sanat Merkezi, bireysel çalışmalar için atölye ve workshop çalışmaları ile enstrümanı çalabilmeniz için klarnet sanatçıları ile bir arada olmanızın yolunu açıyor. Bununla birlikte çalışma grupları etkinlikleri ile klarneti bir grubun parçası olarak çalabilmeniz ve bol pratik yapabilmeniz için uygun bir ortam sağlıyor.

Klarnet Nasıl Çalınır?

Nefesli çalgılar ailesi arasında en popüler enstrümanlardan biri olan klarneti çalmak isteyenler için ilk iş nota öğrenmek olmalıdır. Nota bilgisine sahip olunduktan sonra ise klarnetin tanınması gerekir. Klarnet birbirine eklenen 7 bölümden oluşur. Bunlar:

Ağızlık: Klarnette sesin elde edilebilmesi için üfleme işleminin gerçekleştiği bölüm ağızlıktır. Ağızlıktan üflenen ve sıkışan hava klarnetten dışarı çıkar ve belli bir frekans aralığındaki ses duyulur. Klarnetin tek başına kaliteli olması yeterli değildir. Doğru sesin elde edilmesinde klarnetin kendisinin kaliteli olması kadar ağızlığın, diğer bir deyimiyle bekin de kaliteli olması gerekir.

Kamış: Ağızlıktan ses çıkarabilmek için çok ince bir katmana sahip ahşap aparata kamış adı verilir. Kamış, ağızlıktan istenen yumuşaklıkta ya da sertlikte ses elde edilebilmesini sağlar.

Bilezik: Kamışı ağızlık içine yerleştiren ve onu saran metale bilezik adı verilir. Bilezik, kamışın ağızlıkta sabitlenmesini sağlayan aksamdır.

Baril: Kendinden akortlu olarak imal edilen klarnetlerin, diğer müzik aletleri ile uyumlu olabilmesi için üzerinde çok ince ayarlar yapılabilmesine imkan sağlayan bölüm barildir. Baril, klarnette minimal akort işlemi yapmaya yarar. Bu ayar asıl akorda destek mahiyetindedir.

Üst Bölge: Barilin hemen altında yer alan ve sol elin perdeler üzerinde hareket etmesini sağlayan bölümdür. Üst bölgede yer alan dört adet boşluk ve bu boşlukların üzerinde metal yüzük ve metal yüzüklerin etrafında ise yine metalden perdeler yer alır.

Alt Bölge: Klarnette sağ elin perdeler üzerinde hareket etmesini sağlayan bölümdür. Üzerinde üst bölgeden farklı olarak 3 boşluk ve bu boşlukların üzerinde metal yüzük ve metal yüzüklerin etrafında ise metal perdeler yer alır.

Kalak: Klarnetin son bölümü olan kalak, diğer adıyla pavilion, sesin ağızlıktan başlayarak ziyaret ettiği tüm bölümlerden sonra en son çıkış noktasıdır.

Klarnetin ve bölümlerinin tanınmasının ardından klarnettin tutuşu öğrenilmeli, doğru tutuş ve üfleme tekniklerinin geliştirilmesi ile birlikte notaların klarnete uygulanması adımlarına geçilmelidir. Müzik aletleri, notaların uygulama alanı olarak da nitelendirilebilir. Bu nedenle nota bilgisinin klarnet üzerine doğru bir biçimde aktarılabilmesi için yapılacak olan pratikler önemlidir.

Her müzik aleti gibi klarnet de emek ve sabır isteyen bir enstrümandır. Ezgican Sanat Merkezi, klarnet sanatçıları ile klarnet çalmayı öğrenmek isteyenler için doğru ortamların oluşturulmasını sağlıyor. Bireysel olarak deneyim paylaşımları ve klarnet ile ilgili tüm detayları kaynağından edinebileceğiniz workshoplar, küçük gruplarla ve seviyenize uygun pratikleri yapabileceğiniz atölye çalışmalarının yanı sıra, enstrümanı farklı enstrümanlarla bir arada kullanabilmenizi sağlayacak çalışma grupları ile kısa sürede kendinizi geliştirebilmeniz mümkün. Düzenli olarak devam edilecek atölye ve workshoplar, kısa süre içinde klarnet çalabilir hale gelmenizi sağlayacak, çalışma grupları ile yapılacak olan pratiklerle de klarnete olan hakimiyetiniz artacaktır. Müzik aletlerinin küçük yaşlarda öğrenilmesi gerektiği bir önyargıdır. Küçük yaşların en büyük avantajı, erkan yaşta keşfedilmiş müzik kulağının meslek olarak benimsenmesidir. Bunun dışında her yaştan, azimli ve bir enstrüman çalma hayaline sahip herkes gerekli şartlar oluşturulduğunda klarnet ya da farklı bir müzik aletini çalmayı öğrenebilir.

ESM'DEN GÖRÜNTÜLER