BİLGİ TALEP FORMU

NEFESLİ ÇALGI WORKSHOPLARI

Nefesli çalgılar, içine üflenen havanın titreşmesiyle sesin ortaya çıktığı çalgıların ortak adıdır. Üflemeli çalgılar olarak da bilinen nefesli çalgılar, temel olarak içi boş, silindir biçimli bir gövdeden oluşan ve ağızlık bölümünden üflendiğinde içindeki havanın titreşimiyle tiz ya da kalın seslerin elde edildiği enstrümanlardır.

Yapımında kullanılan malzemelere ve elde edilen sesin üretiliş biçimine göre farklı türleri bulunan çalgıların tüm dünya müziği içinde bilinen onlarca popüler türünün yanında daha yerel olarak nitelendirilebilecek yüzlerce türünü sayabilmek mümkün. İnsanın doğası gereği, vücudunun ilk kullandığı ağız uzvuyla çalınıyor olması, nefesli çalgıları çok özel bir yere koyar. Popülerliği orkestralarda da ikinci çalgılar bölümünde yer almasını sağlar.

Nefesli Çalgılar Neler?

Her biri farklı ses tonlarına ve müzik içindeki yerine göre çok özel enstrümanlar olan nefesli çalgılar, tüm yönleriyle enstrüman çalmayı öğrenmek isteyenlerde merak uyandırmaya devam ediyor. Müzik aletleri çalmayı öğrenmek isteyenlerin yapmaları gereken ilk ve en önemli şey, müzik aleti ile zaman geçirmek ve bol pratik yapmak olmalıdır. Ezgican Sanat Merkezi, bünyesindeki workshoplar ve çalışma grupları seçenekleri ile bir nefesli çalgı çalmayı hayal edenler için öğrenmelerini kolaylaştırabilecek ve süre avantajı sağlayacak profesyonel ortamlar sunuyor. Çalgı ustalarının ve nefesli çalgı sanatçılarının renk kattığı workshoplar, bireysel olarak kendinizi geliştirebilmenizi sağlarken, çalışma grupları ile sizin için gerekli olan pratiği yapabilmeniz mümkün.

Nefesli çalgıları yapımında kullanılan malzemelere göre tasnif ettiğimizde, ahşap nefesliler ve metal nefesliler olarak iki gruba ayırmamız mümkün.

Ahşap Nefesliler

  • Flüt
  • Klarnet
  • Obua
  • Ney
  • Fagot
  • Saksafon bu grubun en bilinen türleridir.

Metal Nefesliler

  • Trompet
  • Korno
  • Trombon
  • Tuba gibi çalgılar dahil edilebilir. Ahşap ve metal nefesli çalgılar arasında daha yerel türleri de dahil edebiliriz. Kaval, mey, zurna, sipsi ve tulum da bu çalgılar arasında yer alır.

Flüt: Nefesli çalgılar arasında, pek çoğumuzun daha ilkokul sıralarında tanıştığı bu hünerli müzik aleti, ağız, gövde ve kuyruktan oluşan ve neredeyse her şeyin çalınabildiği bir enstürmandır.

Klarnet: Türk Müziğinde olduğu kadar batı müziğinde de önemli bir yeri bulunan klarnet ya da diğer adıyla gırnata, genellikle abanoz ağacından yapılan, duyguların diliyle yüreklere nameler üfleyen bir enstrümandır.

Obua: Şekil olarak klarneti andıran obua, tarihi çok eskilere dayanan müzik aletlerinden biridir. Hüzünlü bir sesi ve dinleyenleri etkileyen bir tınıya sahip olan obua, batı müziğinin ilk örneklerinden itibaren kullanılan bir enstrümandır. Farklı malzemeler kullanılarak imal edilmiş farklı türleri bulunur.

Ney: Türk Musikisi çalgılarından biri olan ney, kamıştan imal edilen ve tarihi Sümerlere kadar uzanan geleneksel bir enstrümanımızdır. Çalanlara neyzen adı verilen üflemeli çalgının sanat müziği içindeki yeri kadar, musikide de önemli bir yeri bulunur. Tasavvuf ehli tarafından yüklenen manaları ile özellikle Mevlevilikte özel bir yeri vardır.

Fagot:  Tarihi 16. Yüzyıl Avrupa’sına uzanan fagot, çift kamışlı ve tek parçadan oluşan Curtal’dan türetilmiş bir enstrümandır. Orkestrada tek başına ya da yaylı çalgıların bas seslerini kuvvetlendirmek amacıyla kullanılan ahşap nefesli çalgılar ailesi arasında yer alır.

Saksafon: Pop ve caz müziği deyince ilk akla gelen çalgılardan biri olan saksafon, adını yapımcısı olan Adolphe Sax tarafından almıştır. Diğer nefesli çalgılardan farklı olarak bakır yerine pirinçten üretilen saksafon koni ya da ‘s’ biçimindedir.

Trompet: Gerek şekli ve gerekse tarihi bakımdan sıra dışı bir enstrüman olan trompet, milattan önce 1400’lerde eski Mısır’da kullanıldığı saptanmıştır. Üflemeli çalgı, bakırdan imal edilen ve kendi üzerine kıvrılmış bir borudan oluşur.

ESM'DEN GÖRÜNTÜLER