BİLGİ TALEP FORMU

TELLİ ÇALGI WORKSHOPLARI

Telli çalgılar, çalgılar arasında büyük bir aileyi kapsayan türlerin genel adıdır. Tellerine vurulduğunda, tellerine yay ile titreşim sağlandığında ses çıkarabilen müzik aletleri, seslerinin yüksekliğini titreşimlerin gövdelerindeki boşluğun oluşturduğu rezonansa borçludur.

Telli Çalgı Türleri

Telli çalgılar, tezeneli, yaylı telli ve vurmalı telli çalgılar olmak üzere üç geniş türü bulunan enstrümanlardır.

1 – Tezeneli Çalgılar: Enstrümanın tellerinin parmaklar, pena, mızrap gibi aletler yardımıyla titreştirilmesi sonunda ses üreten çalgılar, tezeneli çalgılar olarak nitelendirilir. Bu çalgılara en güzel örnekler, gitar, bağlama, ud, tambur ve cümbüş verilebilir. Popüler enstrüman guruplarından biri olan tezeneli çalgılar, profesyonel ve amatör düzeyde en çok çalınan müzik aletlerinin başında gelir.

2 – Yaylı Telli Çalgılar: Enstrümanın tellerine, yine telli bir yayın sürtmesi ile ses üreten çalgılar yaylı telli çalgılar olarak adlandırılır. Bu çalgılar, farklı duruş ve tutuş özelliklerinin yanı sıra, farklı müzik türlerinin icrasında önemli bir yer tutar. Yaylı telli çalgılar arasında Batı müziğin öne çıkan enstrümanlarına keman, çello gibi örnekler verilebilir. Kendi çalgılarımız arasında ise kemençe yaylı telli çalgıların en iyi örneğidir.

3 – Vurmalı Telli Çalgılar: Vurmalı telli çalgılar, telleri üzerine bir çekiç ile vurulduğunda ses üreten enstrümanlardır. Bu türün en iyi örneği piyanodur. Piyano aynı zamanda tuşlu çalgılar arasında da gösterilir.

Telli Çalgıların Genel Özellikleri

Telli çalgılar hemen tüm müzik türlerinde önemli bir yeri bulunur. Batı müziği orkestralarının birinci bölümünde yer alan telli çalgılar, tellerinin parmak yardımıyla çekilmesi ya da bir pena aracılığıyla titreşim oluşturulması esasına dayanır. Batı müziği içindeki en büyük telli çalgı grubunu keman ailesi, gitarlar ve arp oluşturur.

Keman ailesinin üyeleri keman, viyola, kontrbas ve çellodur. Grubun en popüler çalgısı olan keman, dört oktavlık bir ses alanı içinde yer alır. Çene altına alınarak çalınan viyola ve kemanın aksine oturarak çalınan çello, diğer adıyla viyolonsel, bir dayama çubuğu ile yere dayanır. En kalın sese sahip kontrbas ise ayakta durularak çalınan enstrümandır.

Gitarlar, altı telli ve perdeli bir çalgıdır. Farklı türleri bulunan gitar ailesi, tüm dünyada çalınan ve büyük bir hayran kitlesine sahip enstrümandır. Gitarlar, şekilleri, kullanıldığı müzik türleri itibariyle farklı büyüklüklerde ve özelliklerde karşımıza çıkar. Gelişen teknolojinin üzerinde en çok değişim yarattığı müzik aletlerinin başında yer alan gitar, tellerin parmaklarla ya da pena gibi aletlerle titreştirilmesi ile ses üretir.

Arp, telli çalgılar arasında en sıra dışı ve görünüm itibariyle tamamen farklı bir müzik aletidir. İlk karşılaşıldığında basit bir enstrüman olarak görünse de sanıldığından çok daha karmaşık ve kökeni müzik tarihi ile eşdeğer olarak kabul edilir. Omza dayanarak çalınan arp orkestra içinde farklı ses tonu ile yer alır.

Türk Müziğinde Telli Çalgılar

Klasik Türk Müziğinde kullanılan telli çalgılar, yöresel değerleri de bünyesinde bulundurur. Tambur, sinemekan, rebab, ut, kanun telli çalgılar arasında Türk Müziğinin popüler eserlerinin icrasında sıkça kullanılan enstrümanlardır.

Klasik Türk Müziğinin yanında halk müziğimizde de telli çalgıların eşsiz örneklerine rastlamak mümkün. Halk müziği denince bağlama başat müzik aleti olarak karşımıza çıkar. Buna eşlik eden kemençe, kabak kemane, tar, ruzba, cümbüş, çarta gibi telli çalgılar, halk müziğinin önemli enstrümanları arasında yer alır.

Telli bir çalgı çalmayı isteyenler için bu hayallerini gerçekleştirebilecekleri atölye çalışmaları, workshoplar, çalışma grupları ile Ezgican Sanat Merkezi, sıra dışı öğrenme deneyimi ve aktivitelerin Antalya’daki buluşma noktasıdır.

ESM'DEN GÖRÜNTÜLER